top of page

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

เปิดคอร์สอบรมดังนี้

279655405_2811223455688725_4013113964152712038_n.jpg

คอร์สปฎิบัติระยะสั้น

เปิดคอร์สอบรมอานาปานสติ 1 วัน และ 4 วัน ให้ทุกท่านที่สนใจ ทั้งชาย และหญิง ซึ่งสอนโดยพระภิกษุและฆราวาส 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คอร์ส เตโชวิปัสสนา

คอร์สปฎิบัติระยะยาว

เปิดคอร์สสอนปฏิบัติวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน 

ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ด้วยเตโชวิปัสสนา ซึ่งสอนโดย อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

281773760_2823986004412470_5479531467340912242_n.jpeg

คอร์สธรรมะสำหรับเด็ก

เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจ อายุ 8 – 12 ปีเข้าร่วมอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เติมเต็มพลังแห่งความรัก สร้างความอ่อนโยน และภูมิคุ้มกันทางใจ ให้วัยใสยุค 5G ทุกคน  

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

News & Update

บทธรรมคำสอน

เตโชวิปัสสนาสถาน