master-official-2017.jpg

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

 

     ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต และองค์กรโนอิ้ง บุดด้า (Knowing Buddha) เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา โรงเรียนแห่งชีวิตประสบความสำเร็จมาก และได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนธรรมะชั้นนำจากนิตยสารในเครืออมรินทร์ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มุ่งทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจ ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในการกระตุ้นจิตสำนึกชาวพุทธให้ตระหนักถึงหน้าที่ และทำในสิ่งที่พึงกระทำเพื่อปกป้องพระเกียรติพระศาสดา และพระพุทธศาสนาจากการลบหลู่ย่ำยีจากผู้ที่ไม่เข้าใจ

     ปัจจุบันสอนธรรมะที่โรงเรียนแห่งชีวิต, ประธานองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา และบรรยายธรรมนอกสถานที่ตามควร หน้าที่ที่ตั้งใจคือการมุ่งทำงานปกป้องพระเกียรติพระศาสดา และทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการสอนธรรม ให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมที่แท้จริง

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

 

     คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ เน้นมาที่การมีความเพียรเผากิเลส เตโชวิปัสสนา เป็นเทคนิคในการปฏิบัติ ที่ตีตรงมาที่หัวใจของคำว่า อาตาปี สัมปชาโณ สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน หลักการภาวนา เป็นการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ไม่ใช่เตโชกสิณ ที่เพ่งไฟจากภายนอก แต่เตโชวิปัสสนา คือการตั้งสติรู้กาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว

     การปฏิบัติวิธีนี้ ไม่เคยมีผู้ใดได้รู้วิธีการมาก่อน พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ท่านได้มาสื่อจิตสอนวิธีการปฏิบัติให้ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เมื่อปี 2550 และเมื่ออาจารย์ได้ทดลองปฏิบัติดู ก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ของผลที่ได้จากการปฏิบัติด้วยเป็นวิธีที่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ชนิดขุดรากถอนโคนกิเลส เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นเสมือนเส้นทางลัดมุ่งไปสู่ประตูนิพพานดังที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือ เตโชวิปัสสนา...เปิดประตูนิพพาน

Question icon.jpg

ขอเชิญบริจาคเงิน เพื่อเป็นธรรมทาน

การอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทางมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน


อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิยินดีอย่างยิ่งหากจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน และคอร์สธรรมะประเภทต่าง ๆ มากกว่า 20 คอร์สต่อปี

ท่านใดที่มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการร่วมบุญเพื่อความดีงามของผู้อื่นและตนเอง ขอเชิญบริจาคทรัพย์ได้ที่...

เลขที่บัญชีมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33

หมายเลขบัญชี 003-2-41586-7

มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาในจิตกุศลร่วมสร้างทางสู่พระนิพพานของท่าน
กรุณาส่งใบโอนเงินถึง มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ที่
Email: info@techovipassana.org
Tel: 02 - 117 - 4063 ถึง 4
Fax: 02 - 117 - 4065