คอร์สสมาธิอานาปานสติ 1 วัน

(ณ มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต อ่อนนุช ซอย 8)

ข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สอานาปานสติ 1 วัน สำหรับผู้ใหญ่ รูปแบบคอร์สเหมือนจัดที่เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย มีบริการอาหารกลางวัน โดยเริ่มเปิดสอนในวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

"ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเทปที่อัดไว้ให้เพื่อแต่ละคอร์สโดยเฉพาะ คอร์สนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วย"

 

* การอบรมสมาธิอานาปานสติ “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​


* รับสมัครเฉพาะฆราวาส 17-75 ปี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ (งดรับบรรพชิต, ศิษย์อานาปานสติ และศิษย์เตโชวิปัสสนา )

* โปรดศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ด้านล่างอย่างถี่ถ้วน

​ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน (09.15 น. - 15.45 น.)

**หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงสมัครแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องไปฉีดวัคซีนด่วน ท่านอาจารย์อนุญาตให้ยกเลิกการปฏิบัติได้กลางคัน****ขอสวงนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฏระเบียบของทางราชการ**

​ตารางการปฏิบัติสมาธิอานาปานสติ 1 วัน

*ปิดวาจาตลอด จนกว่าการอบรมจะเสร็จสิ้น

เยาวชนที่เคยผ่านหลักสูตร ธรรมะแคมป์แล้ว สามารถสมัครเข้าคอร์สได้ เพื่อกลับมาดูแลเมล็ดพันธุ์ที่ได้ในปลูกขึ้นแล้วในดวงจิต ให้แข็งแรง งดงาม พร้อมหยั่งรากลึกลงสู่จิตใจอย่างต่อเนื่อง

จะมีความรักความปรารถนาดีอันใด ที่จะยิ่งใหญ่เท่าการมอบธรรมะ เพื่อสร้างภูมิธรรมนำชีวิตตั้งแต่เขายังเป็นเยาวชน เพราะในยุคนี้คนมีคุณธรรมคือคนที่สังคมต้องการโดยแท้

ข้อมูลทั่วไป
สามารถจอดรถได้ที่ อ่อนนุชซอย 6 และอ่อนนุชซอย 8 สำหรับผู้เข้าปฏิบัติ เข้าด้านหน้ามูลนิธิซอย 8
โทรศัพท์ : 02-1174063-64

กฏระเบียบของคอร์ส 1 วัน

1. ผู้สมัครต้องอ่านตารางปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างให้เข้าใจ และยอมรับในการปฏิบัติตามนั้น


2. ต้องปิดวาจา  ปิดเครื่องมือสื่อสารระหว่างอบรม 


3. ต้องฝากของ เช่น กระเป๋าขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือสื่อสาร


4. ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด  ต้องใส่เสื้อมีปก มีแขน ตัวเสื้อยาว ใส่กางเกงหลวม ๆ สีต้องไม่ฉูดฉาด เช่น สีแดง เหลือง เขียว ส้ม เป็นต้น


5. ผู้หญิงต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผม


6. ไม่สวมรองเท้าแตะมา หมายรวมทั้งผู้ที่เดินทางมาส่ง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะเข้ามาในเขตธรรมสถาน

วิธีการสมัครคอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน

ผู้สมัครพิมพ์อีเมลล์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่ออีเมลล์ : สมัครอบรมคอร์สอานาปานสติ 1 วัน

รายละเอียดอีเมลล์ :

    เรียน เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 

    ขอแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมคอร์สอานาปานสติ 1 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1. คอร์สที่ประสงค์จะสมัคร : ....... กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี และสถานที่ ของการอบรมที่ท่านต้องการสมัคร

    (ระบุได้มากกว่า 1 คอร์ส)

 

    2. ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร : .........

 

    3. อายุ : ......... เพศ : .........

    4. ระดับการศึกษา: ...........................................

    5. อาชีพ : .......................................  ที่ทำงาน : ............................................................................

    

    6. จังหวัด : .........

 

    7. เคยปฏิบัติธรรมมาบ้างหรือไม่ : เคย / ไม่เคย โปรดระบุ (ถ้าเคย)...........

 

    8. เบอร์ติดต่อ : ..........

    9. ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

        ชื่อ – นามสกุล : ................

        เบอร์โทรศัพท์ : ................

        ความเกี่ยวข้อง : ...............

    10. วิธีการเดินทาง : ........ เดินทางด้วยตนเอง หรือ เดินทางด้วยรถตู้ที่ธรรมสถานจัดให้ (มีค่ารถ 350 บาท) ในกรณีที่เดินทางด้วยรถตู้ของธรรมสถาน ให้มาถึงที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ซอยยอ่อนนุช 8 ในเวลา 6.15 น.

     11. อีเมลล์ (Email): …………..

     12. ท่านทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด? หรือผู้ใดเป็นคนแนะนำมา ...............................................

......................................................................................................................................................

    ด้วยความนับถือ

    (ชื่อ นามสกุลของผู้ส่ง Email)

ส่งอีเมลมาที่ info@techovipassana.org

 

รับสมัครจำนวนจำกัด หลักการพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ที่นั่งก่อน"

"การผ่านคอร์ส 1 วัน ไม่ถือว่าได้ผ่านคอร์สอานาปานสติ เพื่อเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน
การเข้าอบรมคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องผ่านคอร์สอานาปานสติ 4 วัน 3 คืนก่อน เท่านั้น"