คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

(เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี)

ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 7 วัน 6 คืน (อายุ 21-70 ปี)

วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น.

* แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

 

* ผู้ที่ไม่ใช่ศิษย์ที่อยากพบท่านอาจารย์เพื่อฟังเทศน์สั้น ๆ มาพบได้ในวันก่อนสุดท้ายของการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ในเวลา14.30 น. เช่น คอร์ส อา.17 ม.ค. - อา. 24 ม.ค. มาพบได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. เพื่อความมั่นใจโปรดโทรสอบถามที่ 02-634-7461-3 ก่อนจะเดินทางมา

 

* ข้อพึงทราบ พบท่านอาจารย์ได้เฉพาะในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามตารางข้างบนเท่านั้น (ไม่ใช่การอบรม 3 วัน 2 คืน, ไม่ใช่การอบรมสมาธิอานาปานสติ)

 

* คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

(แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา)

* การอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​

 

* แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

* สามารถรับสมัครชาวต่างชาติได้ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

​ตารางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 วัน 6 คืน

วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น.

* ปิดวาจาโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอบรม 8 วัน

อ่านกฎระเบียบคอร์สเตโชวิปัสสนา และดาวน์โหลดใบสมัคร

คอร์ส 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

ศิษย์เก่าสามารถมาปฏิบัติได้ทั้งสมาธิอานาปานสติ หรือ เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

* เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น.

 

* โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิธีการสมัครคอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลาคอร์สที่ ต้องการ
สมัครผ่านทางอีเมล info@techovipassana.org เท่านั้น