top of page
Header_Techo wep-ยาว-4.jpg

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต อ่อนนุช ซ.8
กรุงเทพฯ

สมาธิอานาปานสติ

1 วัน

(08:00 น. - 18:00 น.)

  • ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นศิษย์อานาปานสติ หรือ ศิษย์เตโชวิปัสสนามาก่อน อายุ 17 ปีขึ้นไป

  • สมัครผ่านทางกูเกิ้ลฟอร์มด้านล่าง

  • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

03 05 66.png

ขั้นตอนสมัคร

*คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด

คอร์ส 1 วัน กรุงเทพฯ

bottom of page