ประกาศ : มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าปฏิบัติดังนี้

1.ยกเลิกการสอนคอร์ส 1 วันที่เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย เนื่องจากจะปรับให้มีการสอนที่มูลนิธิฯ ที่อ่อนนุชแทน


2. ปรับการสอนคอร์สอานาปานสติ เป็น 4 วัน 3 คืน โดยเริ่มวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. เสร็จสิ้นวันอาทิตย์เวลา 10.00 น.


3. สำหรับคอร์สอานาปานสติ ศิษย์เตโชวิปัสสนาสามารถเข้าร่วมปฏิบัติได้ เหมือนคอร์สศิษย์เก่า 3 วัน 2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืนก็ได้ ปฏิบัติที่เรือนโพธิ์ รับจำนวนครั้งละ 40 คน


4. การเข้าปฏิบัติตามอัธยาศัย สามารถทำได้ปกติตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์ หากประสงค์จะค้างคืนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 

ประกาศกฎใหม่: การเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ

1. ตั้งแต่คอร์สเดือนกันยายน 2017 เป็นต้นไป
- ผู้สมัครศิษย์ใหม่ที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนาได้ ต้องผ่านการอบรมสมาธิอานาปานสติของสายเตโชวิปัสสนา ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
- และต้องปฏิบัติอานาปานสติต่อเนื่องอีก 30 ชั่วโมง ที่บ้านก่อนที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานได้

 

2. ตั้งแต่คอร์สเดือนเมษายน 2017 เป็นต้นไป
- ผู้เข้าอบรมเตโชวิปัสสนาและอบรมสมาธิอานาปานสติ ทุกคนต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม
- หรือเสื้อขาวล้วนและผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว "ห้ามใส่เสื้อยืด" (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบการเข้าอบรม ข้อ 2)

 

3. กฎการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนา คอร์สวิถีอาสวะ
- ต้องผ่านการอบรมเตโชวิปัสสนา 7 วัน ไม่ต่ำกว่า 7 คอร์ส (ไม่นับคอร์สที่เป็นธรรมะบริกร)
- ผู้ที่เคยผ่านการอบรมไปแล้ว ต้องเว้นอย่างน้อย 4 ปี จึงจะสมัครซ้ำได้
- หากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่นั่ง ต้องให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครคอร์สวิถีอาสวะครั้งแรกก่อน

 

ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า
"ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่...ถึงวันที่..."
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัครประสงค์จะใช้สิทธิ์สมัครเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

CAL PIC Techo JAN2022.jpg
CAL PIC Techo JAN20222.jpg
CAL PIC Techo JAN20223.jpg