ความลังเล

ประสบการณ์ภาวนา คุณศรีสมร

ข้าพเจ้าชื่อ ศรีสมร เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณจากงานประจำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ข้าพเจ้าได้รับการตอบรับเข้าปฏิบัติธรรมที่เตโชวิปัสสนากรรมฐาน จ.สระบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561 ซึ่งห่างจากการปฏิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 เป็นเวลา 3 ปีกว่า แม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ไปปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรม แต่ก็ได้ปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านเกือบจะทุกวัน และได้หยุดปฏิบัติชั่วคราวประมาณ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตามที่แพทย์ได้แนะนำ) จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติต่อ

การไปปฏิบัติธรรมครั้งล่าสุดนี้ การเดินจงกรมไม่เหมือนครั้งก่อน ข้าพเจ้าพบความรู้สึกที่จิตเข้าใจรายละเอียดมากขึ้น ขณะที่เดินจงกรมบนพื้นหินเซนก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บของหินที่ตำเท้าขณะวางเท้าลงทุกขณะ ทำให้คิดถึงการดำรงชีวิตที่พบอุปสรรค เมื่อเดินออกจากพื้นหินเซนไปเดินบนหญ้า สัมผัสได้ถึงความนุ่มของหญ้า ซึ่งต่างจากพื้นหินเซนมาก และบางช่วงของพื้นหญ้าก็สูง ๆ ต่ำ ๆ ครั้นเมื่อเดินไปบนพื้นกระเบื้องขาว ที่ปูราบเรียบมาก บางจังหวะก็ต้องเดินหลบใบไม้ที่ปลิวตกขวางบนพื้น บางทีก็ต้องหยุดเดินเพราะมีมดเดินผ่าน ก็มีความคิดแวบหนึ่งในสมอง แม้พื้นจะราบเรียบแค่ไหนก็ไม่ราบรื่น การก้าวเท้าบางจังหวะก็สะดุด ต้องหยุดเดินบางขณะ ก็คงเหมือนชีวิตของเรามีขึ้น ๆ ลง ๆ มีสุข มีทุกข์คละเคล้ากันไป

การปฏิบัติในวันที่ 3 ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้า เหงา อยากจะเลิกภาวนา แล้วมีความคิดว่า เราอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปจะขับรถมาปฏิบัติไหวเหรอ อยู่บ้านสวดมนต์อย่างเดียวก็น่าจะพอ ไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีความคิดที่จะกลับบ้านในขณะนั้น ยังคงปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์ให้ภาวนา ข้าพเจ้าเห็นเตาถ่านมีไฟลุกไหม้ ต่อมาก็ได้เห็นว่ามีคนดำเหมือนนิโกรตัวเล็กกว่าขนาดคนจริง หน้าเหมือนไปคลุกถ่านมากระดำกระด่าง เมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์ ข้าพเจ้าไม่ได้เล่าถึงความรู้สึกเศร้า เหงา และจะเลิกภาวนาให้ท่านอาจารย์ฟัง ขณะที่ท่านถามว่า มีสภาวธรรมอะไรเกิดขึ้นไหม ข้าพเจ้าได้แต่กราบเรียนท่านเรื่องเตาไฟ และคนถูกไหม้ ท่านอาจารย์กรุณาให้คำตอบว่า ดีแล้วที่เห็นเตาถ่านมีไฟลุก และคนที่ถูกไหม้นั้นเป็นกิเลส ท่านอาจารย์บอกกิเลสเยอะเหมือนกันนะ เพราะปกติกิเลสจะตัวขนาดคนธรรมดา แล้วรู้สึกโล่งขึ้นไหมคะ ข้าพเจ้าได้เรียนท่านว่า โล่งมากค่ะ ข้าพเจ้าสังเกตตัวเองแล้วพบว่า ถ้าปฏิบัติรวมในห้องจะมีสังขารผุดขึ้นบ้าง แต่ถ้าปฏิบัติที่ห้องพักหรือที่บ้านจอจะดำสนิท จิตไม่นิ่ง

การปฏิบัติในวันที่ 4 ความรู้สึกเศร้า เหงา ก็ยังแวะเวียนมาเยี่ยมเหมือนเดิม ภาวนาด้วยความสับสนว่าจะหยุดภาวนาดีหรือไม่ แค่สวดมนต์และเป็นคนดีไม่เป็นภาระของสังคมก็น่าจะเพียงพอ ภาคหัวค่ำที่ฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์ ช่วงหนึ่งท่านได้บรรยายว่า

“……..เคยคิดไหมว่าเรามีพระพุทธเจ้ามาถึง 28 พระองค์แล้ว ทำไมพวกเรายังมานั่งอยู่ตรงนี้อีก ผู้ที่มีรัตนะอยู่ในมือแล้วจะทิ้งไป เลิกปฏิบัติต่อ ก็เปรียบเหมือนผู้ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้ว แล้วก็จมลงไปอีก…….”

การบรรยายของท่านได้ปลุกจิตข้าพเจ้ามาก ๆ ข้าพเจ้ารู้สึกละอาย คิดถึงความตั้งใจอบรมสั่งสอนของท่านอาจารย์ น้ำตาคลอเบ้า ศิษย์น้อมกราบขอขมาต่อท่านอาจารย์

การปฏิบัติในวันที่ 5 หลังจากกราบพระแล้ว ก่อนจะภาวนาข้าพเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานกับรูปภาพของพระพุทธเจ้าที่อยู่บนผนังว่า ลูกควรจะปฏิบัติในสายธรรมนี้ต่อไปหรือไม่ ลูกขอกำลังใจจากพระองค์ท่านด้วยเจ้าค่ะ แล้วก็เริ่มภาวนา การภาวนาครานี้ ข้าพเจ้าเห็นผ้าขาวลักษณะเหมือนมุ้งที่กางนอน มีใบไผ่ปลิววางอยู่บนผ้าขาว แล้วก็มีพระธาตุเสด็จลอยลงมาหลายองค์ จิตขณะนั้นรู้สึกยินดีมาก แล้วรีบวางอุเบกขา หลังออกจากภาวนาข้าพเจ้าปลื้มปีติมาก ๆ น้ำตาคลออย่างมีความสุข และก้มลงกราบรูปหลังตั่งท่านอาจารย์ด้วยความซาบซึ้ง ข้าพเจ้าได้รับคำตอบสำหรับตนเองแล้ว

ท่านอาจารย์ได้สอบอารมณ์ศิษย์ที่เหลือในวันที่ 6 และได้อนุญาตให้ศิษย์ที่มีข้อสงสัย อยากถามอะไรก็ให้อยู่ต่อ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เรียนท่านอาจารย์ในสิ่งที่ปลื้มที่สุดนี้ ข้าพเจ้าจะภาวนาต่อในสายธรรมนี้ด้วยความพากเพียรแน่วแน่ ด้วยความศรัทธาและไม่สงสัยอีกต่อไป

ศิษย์ขอน้อมกราบพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี องค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ด้วยเศียรเกล้า ที่กรุณาเมตตาอบรมศิษย์ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจเพื่อให้ศิษย์ได้พ้นทุกข์ ศิษย์จะหมั่นภาวนาอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจเพื่อกลับบ้านกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ กราบ กราบ กราบ

ขอน้อมกราบท่านอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า ศรีสมร

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา