top of page

ความในจากใจจิตอาสา

ประสบการณ์ของคุณแพรววไล

การจัดนิทรรศการ Spiritual Life Exhibition ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกที่ “พระอารามหลวงชั้นเอก” ชั้น “ราชวรมหาวิหาร” พระอารามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาอันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมทั้งเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารถือเป็น Landmarkของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อค้นพบความงดงามของ “พระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดดเด่นที่สุด สง่างามที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เคียงคู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ดังนั้นการได้รับเลือกให้มาทำหน้าที่จิตอาสาบริหารกะในภาคเช้าของทุกวันรวมทั้งภาคเช้าวันเว้นวัน ในระยะเวลาการจัดนิทรรศการที่ตั้งอยู่เคียงข้างพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลาหนึ่งเดือนนั้น นับเป็นเกียรติเป็นศรีต่อตนเองครอบครัวและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง

ช่วงงานนิทรรศการยังมีวันสำคัญวันหนึ่งในเดือนสิงหาคม นั่นคือวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ดิฉันมาทำหน้าที่จิตอาสาทั้งกะเช้าและบ่าย เป็นวันแห่งความทรงจำที่น่าประทับใจยิ่ง

ในเช้าวันนั้นหากมองออกมาจากห้องนิทรรศการ จะเห็นคุณลูกคุณแม่ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเป็นที่น่าเจริญตาเจริญใจ และชุ่มชื่นหัวใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น พากันมาทำบุญพร้อมเยี่ยมชมที่พระอารามหลวงและพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้มาเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการตลอดทั้งวันและมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคบ่าย แต่ด้วยจิตอาสาหลายท่านก็มีหน้าที่ในฐานะลูกเช่นกันจึงต้องกลับไปทำหน้าที่ของตนในวันนี้ ทำให้มีจิตอาสาภาคบ่ายน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จนทำให้จิตอาสาหลายท่านหรือเกือบทุกท่านไม่อยากก้าวออกจากนิทรรศการเลยแม้จะหมดกะเช้าแล้วก็ตาม อยากอยู่ช่วยต่อในภาคบ่ายทั้งที่มิได้สมัครไว้แต่แรก

แต่ดิฉันเห็นว่าทุกท่านสมควรกลับไปทำหน้าที่ในฐานะลูกของตนให้สมบูรณ์แบบ เพราะธรรมะไม่ได้สอนให้เราแยกออกจากทางโลก แต่สอนให้เราระลึกรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณนั้น โดยเฉพาะการมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นคำสอนของท่านอาจารย์ที่ดิฉันจำได้อย่างขึ้นใจ

วันนี้เป็นวันแม่ทุกท่านกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของตนเถิด “เราควรทำหน้าที่ลูกหรือในฐานะของตนให้สมบูรณ์แบบ ให้เวลาให้ความรักให้ความเอาใจใส่คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของตนและของคู่ครอง ลูก ๆ และผู้ที่ให้โอกาสเราทุกคนให้ถึงพร้อมให้มากแล้ววันหนึ่งการให้ของเรานั้นจึงล้นออกมา… ออกมาเป็นงานในส่วนอาสาที่ทุกคนในครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนเรา”

ส่วนดิฉันนั้นเล่าได้ตกลงและจัดสรรเวลากันกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ว่าเราจักได้ไปพร้อมกันในงานวันแม่สัญจรที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีกับสมาคมฯ ในสุดสัปดาห์ถัดไปเพราะนอกจากจะได้ร่วมพิธีมาลัยร้อยรักร้อยดวงใจให้ลูก ๆ มีโอกาสแสดงความรักต่อแม่แล้วยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวในบรรยากาศที่อบอวลด้วยความรักความเอื้ออาทร ความอบอุ่น ความสมบูรณ์ ความสำเร็จของครอบครัวสมาชิกญาติผู้ใหญ่ท่านอื่น ๆ ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นที่น่าชื่นชมยกย่องยิ่งนัก

ในวันแม่แห่งชาติปี 2561นี้เป็นปีที่ดิฉันภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้ทำหน้าที่ลูกอย่างดีเยี่ยมที่สุดด้วยการ

อุทิศทุกลมหายใจทุกย่างก้าวทุกหยาดเหงื่อ “เพื่อแม่”

เพื่อแม่ของแผ่นดิน.. สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อแม่ทางธรรม…ท่านอาจารย์อัจฉราวดีวงศ์สกล เพื่อแม่ของคู่ครอง…ผู้มีพระคุณ และเพื่อแม่ของตนเอง…แม่ผู้ให้ชีวิต

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page