คำอธิษฐานที่ทำร้ายตัวเอง


การอธิษฐานคือการตั้งจิตปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่ง การอธิษฐานควรทําในขณะที่จิตแน่วแน่ผ่องใสและไม่อธิษฐานพร่ำเพรื่อ ข้าพเจ้าจะแบ่งการอธิษฐานเป็นสามหมวดดังนี้

.

หมวดแรกคือ คําอธิษฐานประจําวัน

เช่น การอธิษฐานด้วยคําเดิมซ้ำทุกวันหลังสวดมนต์ว่า “ขอคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองบิดามารดา ครอบครัว ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ประเทศชาติบริวารและอื่น ๆ ให้มีความปลอดภัย มีความสุขสมปรารถนา” การอธิษฐานเช่นนี้ทุก ๆ วันไม่ถือเป็นการอธิษฐานพร่ำเพรื่อ เพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อตัณหา แต่เป็นไปด้วยความห่วงใยและเมตตา คําอธิษฐานเช่นนี้ก็จะไปกองอยู่หมวดหนึ่ง หากเปรียบเป็นกระดาษเบื้องบนและเทพเทวดาที่คุ้มครองเราอยู่พอหันไปเห็นกองกระดาษแห่งคําอธิษฐานนี้พลิก ๆ ดูก็เห็นว่าเหมือนกันหมด ท่านก็จะเข้าใจถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ท่านก็ไม่นึกรําคาญ ยังคิดได้ว่าดีเสียอีกคน ๆ นี้รู้จักมีใจกตัญญู มีใจเผื่อแผ่ห่วงใยถึงคนอื่น ๆ การอธิษฐานนี้จึงไม่เสียหาย เป็นสิ่งดีที่พึงกระทํา

.

หมวดที่สอง คําอธิษฐานเฉพาะกิจ

คืออธิษฐานเมื่อได้ประกอบบุญใหญ่หรือบุญที่ได้บําเพ็ญ เช่น เมื่อไปถวายสังฆทาน ทําบุญตักบาตร หรือบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ก็น้อมจิตอธิษฐานแบ่งบุญนั้นหรืออุทิศให้บุพการีที่ล่วงลับหรือเจ้ากรรมนายเวร และก็อาจมีอธิษฐานให้ตนสมความปรารถนาในบางประการ

.

หมวดที่สาม คําอธิษฐานพร่ำเพรื่อ

คือเมื่อประกอบบุญมาบ้างหรือบางทีไม่ประกอบบุญเลย แต่อธิษฐานขอนั่นนี่สารพัดสารพัน อย่างเช่น ทําบุญ ๑๐๐ บาท อธิษฐานให้ถูกหวย ๑๐ ล้าน อธิษฐานขอให้ได้เดินเจอคนนั้นคนนี้ อธิษฐานขอให้ได้ไปเที่ยว ขอให้ได้เงินก้อนใหญ่ ขอให้ขายดี ขอให้ได้รถ ขอให้ได้บ้าน ขอให้ได้เมีย ขอให้แฟนรัก ขอให้ได้ของถูกใจ ขอ ๆๆๆๆๆๆๆ จนจําไม่ได้ว่าขออะไรไว้บ้าง นี่คือการอธิษฐานพร่ำเพรื่อ ผู้ที่อธิษฐานเช่นนี้มักไม่สมความปรารถนา ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าอธิษฐานไม่ได้ อธิษฐานได้ แต่อย่าพร่ำเพรื่อ

.

คําว่าอธิษฐานคือการตั้งกระแสจิต เมื่อเราตั้งใจปรารถนาไว้ก็จะมีผู้ได้ยิน ผู้นั้นคือโอปปาติกะ คือเทพพรหมและสรรพวิญญาณทั้งหลาย ในโอปปาติกะนี้ก็มีทั้งที่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตร เทพพรหมที่เป็นมิตรกับเราก็คือผู้ที่เราเคยมีความเกื้อกูลต่อกันมาหรือเคยน้อมแบ่งบุญให้กัน หากเราเป็นผู้มีจิตเมตตารู้จักแผ่เมตตาและแบ่งบุญให้เทพประจําตัวหรือเทพพรหมบางรูปสม่ำเสมอ เราก็ถือเป็นมิตรของท่าน แล้วเมื่อถึงเวลาที่เรามีความปรารถนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อท่านรู้ความ หากไม่เหลือบ่ากว่าแรง สามารถต้านกระแสกรรมได้ ท่านก็จะขวนขวายมาช่วยให้ผู้อธิษฐานได้ประสบความสําเร็จ

.

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ที่มา : เพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล (19 กรกฎาคม 2559)

ดู 41 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด