techo.png

งานทอดผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2562


ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ เตโชธรรมสถาน อ.แก่งคอย เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี ในการสร้างธรรมสถานที่ จ.ภูเก็ต เพื่อการเผยแผ่และสอนธรรมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.เพื่อเป็นทุนการในสร้างธรรมสถานที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการขยายธรรมแท้อันเข้มแข็งไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เฉกเช่นเดียวธรรมสถานที่ได้เสร็จสิ้นแล้วที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในนาม ‘แสงธรรมโพธิญาณ’ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและผู้ศรัทธาในจังหวัดและสถานที่ใกล้เคียง ได้มาปฏิบัติธรรมทั้งอานาปานสติและเตโชวิปัสสนา

2.เพื่อการสานต่อโครงการ ‘หอมนสิการ’ คือกลุ่มอาคารที่จัดแสดงพุทธประวัติ และเป็นอาคารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 23 พระองค์ ที่เสด็จมายืนยันบารมีธรรมของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล และศักดานุภาพของสายธรรมเตโชวิปัสสนา รวม 3 วาระ อีกทั้งยังมีอาคารสำหรับฝึกสมาธิ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ทราบหลักการเบื้องต้นของการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ ตลอดจนการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ผนวกกับนิทรรศการแบบใหม่ เพื่อให้ปลุกจิตสำนึกของผู้เข้าเยี่ยมชมในธรรมของพระบรมศาสดา

3. ทุนเพื่อการทำงานปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งถูกลบหลู่อย่างขาดจิตสำนึกทั่วโลก งานส่วนนี้เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ ปกป้อง และยับยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา เพื่อนำจิตสำนึกแห่งจริยธรรมอันดีงามกลับคืนมา อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

4. เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เพื่อฟื้นฟูธาตุขันธ์จากการต่ออายุขัย อย่างที่เราทราบกันดีว่า ภารกิจที่ท่านอาจารย์มีมากมาย ที่ต้องทุ่มเท ทั้งการสอนวิปัสสนา การทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สังขารเสื่อมทรุดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์

ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้อยู่ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการกราบสักการะพระมหามงคลโพธิญาณแล้ว ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์แห่งสายธรรมเตโชวิปัสสนา ได้เมตตาบรรยายธรรมเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อปลุกจิตที่หลับใหลให้ตื่นมาสู่จิตอันเข้มแข็ง กระเทาะเปลือกอวิชชาที่เคลือบ ปกปิดจิตแท้ของแต่ละท่าน ที่ทำให้ห่างไกลจากปัญญาอันแท้จริงมาช้านาน ซึ่งมีตัวอย่างอันมากมายที่ได้รับประสบการณ์อันประเมินค่ามิได้นี้ แม้นได้ฟังการเทศน์จากท่านอาจารย์เพียงครั้งแรกเท่านั้น

รวมถึง พระคุณเจ้าสัญชัย จิตตภโล แห่งสถานปฏิบัติธรรมลานหินป่าโมกข์ จ.สุรินทร์ ได้เมตตาอย่างยิ่ง ในการรับนิมนต์เข้าร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ พร้อมทั้งเทศนาธรรมแก่ญาติโยม และยังมีการสอนสมาธิอานาปานสติเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ

ทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้อยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิต และร่วมรับประทานอาหารที่ทางธรรมสถานและคณะศิษย์ได้จัดเตรียมไว้ แวดล้อมด้วยทิวเขาพระพุทธบาทน้อยอันสวยงาม สงบ สับปายะ บรรยากาศอันบริสุทธิ์ อันมิมีสถานที่ใดเสมอเหมือน

——————————————--—————

กำหนดการพิธีผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล 2562

——————————————--—————

07:40 - 08:30 น. เริ่มลงทะเบียน และเข้าสู่พิธีกราบสักการะพระมหามงคลโพธิญาณ และฟังสวด

มงคลจักรวาลใหญ่โดยคณะพระภิกษุสงฆ์ จากสำนักสงฆ์ลานหินป่าโมกข์ เพื่อความ

เป็นสิริมงคล

08:30 - 09:30 น. ฟังธรรมเทศนา จากท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

09:40 - 11:00 น. (หอปฏิบัติ) ศิษย์ทำพิธีมุทิตาจิตและผู้ร่วมงานเข้ารับพรจากท่านอาจารย์อัจฉราวดี

(สนามหญ้า) รดน้ำแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี

10:00 - 11:00 น. (เรือนโพธิ์) ธรรมเทศนาและสอนสมาธิอานาปานสติจากพระคุณเจ้าสัญชัย จิตตภโล

11:00 - 12:00 น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารและเยี่ยมชมธรรมสถาน

12:10 - 12:30 น. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเตโชวิปัสสนา

12:45 - 14:30 น. ผู้ร่วมงานเข้ารับพรใกล้ชิด จากท่านอัจฉราวดี วงศ์สกล (ช่วงบ่าย)

หมายเหตุ : ทีมงานขอเชิญชวน ทุกท่านแสดงความเคารพต่อธรรมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โปรดแต่งกายสุภาพ สำหรับสุภาพสตรีขอเชิญนุ่งผ้าซิ่นแบบโบราณเพื่อมาร่วมงาน โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นสีขาว

ท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานทอดผ้าป่าได้ แต่ประสงค์ร่วมสร้างทางแห่งพระนิพพาน สามารถสมทบทุนได้ ที่บัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 003-2-41586-7

.

ข้อมูลรายละเอียดงานผ้าป่า (เพิ่มเติม)

กรณีรับซองผ้าป่าเตโช ติดต่อได้ที่ :

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โทร. 02-6347461-3 หรือคุณวันดี (คุณเร) วงศ์รัศมีธรรม // Line id: raypap

โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ในการจัดส่ง จำนวนซองที่ต้องการ ... ทางธรรมสถานได้อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่ประสงค์ร่วมงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ โดยช่วยสมทบทุนค่าโดยสารสำหรับเดินทางท่านละ 100 บาท สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี โดยสามารถโอนได้ตามข้อมูลด้านล่าง

บัญชี ทหารไทย (TMB) // เลขที่: 224-2-65748-0 // ช่อทิพย์ โอวีรวงศ์ หรือ พร้อมเพย์: 095-874-1549

ลงชื่อประสงค์เดินทางโดยรถปรับอากาศ สำรองที่นั่งได้ที่ : 1. สวนลุมพินี ชื่อสกุล: ณัฐฌา จึงวิวัฒนวงศ์ เบอร์: 086-3119593

2. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ชื่อสกุล : คุณสุทธินี จ่างสิริ เบอร์: 0953859574 Line ID : Bababew

3. รับจองในกรณีติดต่อ 2 ท่านข้างบนไม่ได้ ชื่อสกุล: คุณช่อทิพย์ โอวีรวงศ์ เบอร์: 095-874-1549 Line ID: tippy_099

ดู 580 ครั้ง