techo.png

งานพิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลสายธรรมแห่งเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

.

นับเป็นประเพณีที่ห้วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีงานผ้าป่ามหากุศลของสายธรรม แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประกาศงดจัดงานผ้าป่าในปีนี้ แต่ด้วยมหาเมตตาท่านอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้มีงาน ‘คุยกันเงียบๆ’ อีกครั้ง แต่ทว่าจะมีความพิเศษกว่าครั้งแรก เพราะจะเป็นการพบปะ รวมตัวกันของเหล่าศิษย์เตโชวิปัสสนาได้มาน้อมกราบและรดน้ำเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่วิปัสสนาจารย์ ซึ่งถือเป็นเดือนเกิดท่านอาจารย์อีกด้วย นอกจากนี้ท่านอาจารย์ได้เมตตาศิษย์ โดยให้มีการจัดกิจการรมมาร์เก็ตเพลส เพื่อช่วยเหลือศิษย์ทั้งหลายที่ต้องได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มาตั้งแต่ต้นปี ดั่งที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งความประสงค์ไว้ กล่าวคือ..

. ประการแรก ”ให้ลูกหลานศิษย์ได้คิดอ่านขายของ เพื่อให้รู้คุณค่าของเงิน ได้สัมผัสมุมมองหนึ่งของชีวิตในมุมของผู้ขาย ว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนั้น ต้องใส่ความพยายามลงไปอย่างไร เป็นการสอนบุตรด้วยประสบการณ์จริง"

ประการที่สอง "เพื่อให้ฆราวาสที่ทำอาชีพต่างๆ หรือผู้ที่เป็นพนักงานกินเงินเดือน ได้มีโอกาสลองมองหาลู่ทางใหม่หรืออาชีพเสริมให้ชีวิต เผื่อต้องประสบความไม่เที่ยงดั่งที่ผ่านมาจะได้มีแผนสองรองรับ"

----------------------------------------------------------------------- กำหนดการ งานพิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ปี2563 -----------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

09:00 - 10:30 น. ฟังธรรมเทศนา จากท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

11:00 - 12:30 น. (หอปฏิบัติ) พิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิต ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เพื่อฟื้นฟูธาตุขันธ์

11:00 - 18:30 น. เปิดโซนมาร์เก็ตเพลส บริเวณลานหินเซน

หมายเหตุ :

-ท่านอาจารย์ประสงค์เพื่อให้เหล่าศิษย์ มีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย เมื่ออยู่ในธรรมสถาน มิจำเป็นต้องใส่หน้ากาก

-ท่านอาจารย์อนุญาตให้บุคคลทั่วไปที่มิใช่ศิษย์ สามารถร่วมงานได้ตลอดวัน

-การแต่งกายควรเป็นชุดขาวหรือสีโทนอ่อนสุภาพ ไม่ใช่ชุดขาวภาวนา

-ยอดการออกร้านมาร์เกตเพลส ณ ขณะนี้กว่า 50 ร้านค้า ซึ่งท่านอาจารย์ได้เมตตา ร่วมออกงานในงานนี้ด้วย

.

ไม่ว่าปีนี้ จะเป็นปีแห่งความวิปโยค มีอุปสรรคขวากหนามที่ถาโถมมากน้อยเพียงใด เราศิษย์แห่งพระตถาคต ศิษย์แห่งท่านอาจารย์ของสายธรรมแห่งยุคกึ่งพุทธกาล ก็ไม่มีวันสิ้นหวังหรือยอมแพ้อย่างเด็ดขาด พวกเรายังคงขับเคลื่อนเพื่อทำกิจของพระพุทธศาสนา และรวมพลังเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่วิปัสสนาจารย์ของพวกเรา เพื่อเป็นบ่อเกิดของการสร้างความสว่างไสวและพลังแห่งความดีของพวกเราทุกคน

….

ทีมงานจัดงาน พิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ดู 148 ครั้ง