techo.png

ชุดภาพถวายสังฆทานเป็นบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ชุดที่ 2

อัปเดตเมื่อ 6 ก.ย. 2021


ชุดภาพถวายสังฆทานเป็นบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 16 วัด ถวายสังฆทานเป็นบุญใหญ่ รวมกับ วัดต่างๆที่เหล่าศิษย์ร่วมบำเพ็ญภาวนาและสวดมนต์ ทั่วประเทศ

รวมทั้งสิ้น 41 วัด


1. วัดเบญจมบพิตร จ.กรุงเทพ

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์). จ.กรุงเทพ

3. วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

4. วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จ. นนทบุรี

ภาพชุดที่ 2

5. วัดสุวรรณดาราม จ.อยุธยา

6. วัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่

7. วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย

8. วัดราษฎร์บูรณะ จ.พิษณุโลก

9. วัดสุทธิจินดา พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา

10. ลานหินป่าโมกข์ จ.สุรินทร์

11. วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี

12. วัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี

12+1. วัดมหันตมังคลาราม หาดใหญ่ จ.สงขลา

14. วัดฉลอง จ.ภูเก็ต

15. วัดบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

16. วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี

17. เตโชวิปัสสนาสถาน จ.สระบุรี

18. วัดระฆังโฆษิตาราม จ. กรุงเทพ

19. วัดวารีบรรพต จ.ระนอง

20. วัดป่าอรัญญวิเวก จ.ขอนแก่น

21. วัดพุทธบูชา บางมด จ.กรุงเทพ

22. วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี

23. วัดพระยาสุเรนทร์ จ. กรุงเทพ

24. วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

25. วัดราชคฤห์ จ.กรุงเทพ

26. วัดธรรมมงคล จ. กรุงเทพ

27. วัดพิชัยญาติการาม จ. กรุงเทพ

28. วัดราชโอรสารม ราชวรวิหาร จ.กรุงเทพ

29. วัดทองธรรมิการาม จ.สมุทรสาคร

30. วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม จ.ปทุมธานี

31. วัดละมุด จ.นครปฐม

32. วัดมงคลโสภิต จ.ฉะเชิงเทรา

33. วัดบางโพโอมาวาส จ.กรุงเทพ

34. วัดตูม จ.อยุธยา

35. วัดป่าปฐมชัย จ.นครปฐม

36. วัดโคกเนียน จ.พัทลุง

37. วัดแก้วสามัคคี จ.ปราจีนบุรี

38. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ะยอง

39. วัดขันเงิน จ.ชุมพร

40. วัดเขาสนามชัย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

41. วัดลาดปลาเค้า จ.กรุงเทพ


ขอน้อมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน

แอดมิน

ดู 11 ครั้ง