top of page

นักรบแนวหลัง

ประสบการณ์ธรรมคุณณภัทร

ข้าพเจ้าชื่อณภัทร ประกอบอาชีพรับราชการ รู้จักเตโชวิปัสสนากรรมฐานผ่านการอ่านหนังสือฆราวาสบรรลุธรรมเล่ม 1 ในปลายปี 2560 ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากการกรำงานอย่างหนักเพื่อพระพุทธศาสนา จึงคอยติดตามข่าวด้วยความห่วงกังวลเรื่อยมา จนกระทั่งมาเข้าคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐานเมื่อต้นปี 2561 ได้พบท่านอาจารย์ ได้ฟังธรรมจากท่าน คิดว่าเกือบไปแล้ว วาสนาของเราเกือบไม่ได้พบท่านเสียแล้ว นึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้ามัวแต่หลงอยู่ในวังวนของโลก ท่านเปิดสอนธรรมมาตั้งแต่ปี 2554 แต่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย มาทราบและได้มาพบท่านก็เมื่อท่านเกือบไม่อยู่ให้พบแล้ว

นับแต่วันนั้นมาเส้นทางธรรมของข้าพเจ้าก็ไม่เคยเบี่ยงเบนไปทางใดเลย มุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาอย่างมีวินัยทุกวัน เพราะท่านอาจารย์พร่ำสอนเสมอว่า ท่านไม่แข็งแรงเหมือนก่อน เราต้องเพียรให้มาก เมื่อมีโอกาสจึงสมัครเข้าคอร์สปฏิบัติสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง สถานปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมใดก็พยายามไปร่วมด้วยทุกครั้ง ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าคอร์สปฏิบัติให้มากที่สุด ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่เข้ามาเป็นศิษย์ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของตัวเองมากมาย

ข้าพเจ้าเคยให้คำสัตย์ต่อท่านอาจารย์ไว้ในคราวที่เข้ากราบรับพรหลังจบคอร์สปฏิบัติว่า จะรักษารัตนะไว้ให้มั่นและจะครองตนอยู่ในพรหมวิหาร 4 จากนั้นมาชีวิตก็ดำเนินไปแบบนั้นจริง ๆ จิตใจของข้าพเจ้าอ่อนโยนขึ้นมาก กลายเป็นคนยิ้มง่าย ไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทใคร ซื่อสัตย์ รักษาสัจจะวาจา และมีความละอายชั่วกลัวบาปเป็นที่สุด จิตกตัญญูของข้าพเจ้าฉายชัดไม่เฉพาะกับผู้มีพระคุณแต่รวมถึงคุณแห่งวิชาชีพ องค์กร และคุณแผ่นดินที่ซึมซับอยู่ในมโนสำนึกในฐานะข้าราชการ ข้าพเจ้าทำงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่เบียดบังงบประมาณและเวลาของทางราชการ โดยระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้อย่างยิ่ง สิ่งใดที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ศีลพร่อง ข้าพเจ้าปฏิเสธทันที

ผลพลอยได้จากการปฏิบัติภาวนายังทำให้ชีวิตมีระบบระเบียบมากขึ้น กิจการงานที่ต้องใช้ความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าโดดเด่นจนถึงขนาดได้รับการประเมินขั้นเงินเดือนสูงสุดในองค์กร ความเปลี่ยนแปลงนี้แม้คนรอบข้างก็เห็นชัดจนแปลกใจ ผู้บังคับบัญชาเคยถามข้าพเจ้าตรง ๆ ว่า เพราะอะไรวิถีชีวิตและความคิดอ่านจึงพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างมากมายขนาดนี้ ข้าพเจ้าตอบทันทีว่า เพราะข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมในสายเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ท่านอาจารย์ที่สั่งสอนข้าพเจ้ามุ่งเน้นเรื่องความกตัญญูและการหลุดพ้น ผู้บังคับบัญชาเปรยกับข้าพเจ้าว่า ดีจัง วันหน้าถ้ามีโอกาสพาพี่ไปบ้างนะ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตข้าพเจ้าทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ นับว่าไม่เกินไปเลยที่จะกล่าวว่า “ครูบาอาจารย์คือที่สุด”

ในเดือนกันยายน 2562 เหล่าศิษย์ได้รับข่าวอันน่าวิตกอีกครั้ง ท่านอาจารย์ไม่สบายอย่างมาก จนกระทั่งมีศิษย์จำนวนมากร่วมกันขออุปสมบทและบวชเนกขัมมะเพื่อน้อมนำบุญกุศลเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์ ทันทีที่ทราบข่าว ข้าพเจ้าปรารถนายิ่งนักที่จะทดแทนพระคุณท่าน แต่ด้วยภาระของหน้าที่การงานและครอบครัวทำให้ติดขัดอยู่หลายประการ จึงตั้งใจไปเป็นจิตอาสาช่วยงานผ้าป่าเตโชฯ และได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่าน

ข้าพเจ้าภาวนาอย่างมีวินัยทุกวันและมุ่งมั่นยิ่งขึ้น รีบนอนแต่หัวค่ำเพื่อตื่นตีสี่มาภาวนาสวดมนต์ เสร็จแล้วจึงไปทำงาน เกิดสภาวธรรมในจิตว่า “สงคราม” ปรากฏภาพในสนามรบโดยที่นักรบมิได้ใส่เสื้อเกราะและไม่ถืออาวุธ หากแต่นุ่งห่มจีวรสีกรักยืนเรียงแถวหน้ากระดานอย่างสงบและสง่างาม แถวถัดมาคือนักรบในชุดขาวซ้อนเป็นกำแพงแน่นหนาไม่มีแม้ช่องโหว่

จิตคิดว่า สงครามครั้งนี้ตนเองอยู่ตรงไหน แล้วก็ได้คำตอบว่า “ที่เห็นนั่นคือนักรบแนวหน้า ส่วนเจ้าคือนักรบแนวหลัง” แนวหลังที่ต้องรักษารัตนะและจิตกตัญญูไว้ให้มั่น แนวหลังที่ต้องพากเพียรชำระจิตให้สุดกำลังเพื่อเป็นแรงหนุนส่งเสริมกำลังให้แนวหน้าในการร่วมน้อมกระแสบุญเพื่อฟื้นฟูธาตุขันธ์ของท่านอาจารย์

ข้าพเจ้าสร้างกำลังให้แก่จิตด้วยการอ่านหนังสือ “ฆราวาสบรรลุธรรม” หนังสืออันทรงคุณค่า 2 เล่มวางอยู่บนหัวนอน ทุกค่ำคืนแม้จะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากภารกิจมากมายเพียงใดก็ไม่ลืมที่จะหยิบขึ้นมาอ่าน

เมื่อได้อ่านหนังสือ กำลังใจและกำลังภาวนาก็เข้มแข็งขึ้น ข้าพเจ้ายังพากเพียรไปพร้อม ๆ กับผู้ที่บวชทุกวัน ลมหายใจนี้ สติสัมปชัญญะนี้จะใช้เพื่อตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์ ผู้ที่ใช้ลมหายใจทุกขณะจิตของท่านเพื่อศิษย์และผู้อื่นเสมอมา

ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีผู้ที่อาจรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้อุปสมบทและบวชเนกขัมมะในครั้งนี้ ขอท่านอย่าเสียใจ จงมุ่งมั่นภาวนาอย่างมีวินัยทุกวัน เพื่อเป็นพลังหนุนและปราการที่แข็งแกร่งให้สมกับที่เราคือศิษย์ของท่านอาจารย์ในกาลสำคัญนี้เถิด ขอน้อมกราบท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้ว ขอให้บุญนั้นหนุนส่งให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน ขอน้อมอนุโมทนาบุญอีกครั้งกับทุกท่านที่ได้อุปสมบทและบวชเนกขัมมะในครั้งนี้…

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page