top of page

ประกาศคอร์สประกาศแจ้งตารางสอนเตโชวิปัสสนาที่แก่งคอย กันยายน-ธันวาคม 2565

. ขอแจ้งตารางสอนเตโชวิปัสสนาและอานาปานสติ ที่ แก่งคอย เดือนกันยายน ศ. 2 - อา. 4 ก.ย. เตโชวิปัสสนา ศิษย์เก่า (3 วัน 2 คืน)

เดือนตุลาคม พฤ. 6 - อา. 9 ต.ค. อานาปานสติ (4 วัน 3 คืน) * อา. 23 - อา. 30 ต.ค. เตโชวิปัสสนา ศิษย์ใหม่ และ ศิษย์เก่า (8 วัน 7 คืน)

เดือนพฤศจิกายน พฤ. 3 -อา. 6 พ.ย. อานาปานสติ (4 วัน 3 คืน) * ส. 12 - ส. 19 พ.ย. เตโชวิปัสสนา ศิษย์เก่า (8 วัน 7 คืน) ศ. 25 - อา. 27 พ.ย. เตโชวิปัสสนา ศิษย์เก่า (3 วัน 2 คืน)

เดือนธันวาคม อา. 11 - อา. 18 ธ.ค. เตโชวิปัสสนา ศิษย์ใหม่ และ ศิษย์เก่า (8 วัน 7 คืน) พฤ. 22 - อา. 25 ธ.ค. อานาปานสติ (4 วัน 3 คืน) * . * คอร์สอานาปานสติ 4 วัน 3 คืน ศิษย์เก่าเตโชสามารถร่วมปฏิบัติได้

หมายเหตุ : งานภาวนาเพื่อแผ่นดิน ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม

ดู 885 ครั้ง
bottom of page