techo.png

ประกาศเปิดคอร์สอบรมเตโชวิปัสสนาและสมาธิอานาปานสติ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2564


...

หลังจากที่ทุกคนต่างตั้งจิตตั้งใจรอคอยคอร์สอบรมมาหลายเดือน ช่วงนี้สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้เมตตามีดำริให้เปิดคอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติ และเตโชวิปัสสนากรรมฐาน โดยจัดให้มีคอร์สพิเศษขึ้นอย่างเร่งด่วน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ จนถึงสิงหาคม เพื่อให้ทุกท่านได้จัดสรรเวลาและมีโอกาสสร้างฐานบุญ และบำเพ็ญไปสู่การพ้นจากทุกข์

โดยมีกำหนดดังนี้ -------------------------- กำหนดการคอร์สอบรม ปี 2564 เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี --------------------------

คอร์สศิษย์เก่าพิเศษ 7 วัน 6 คืน จ.28 มิ.ย. - อา.4 ก.ค. (รับผู้ปฏิบัติจำนวนไม่เกิน 60 คนเฉพาะคอร์สพิเศษนี้)


คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน 8 วัน 7 คืน กรกฏาคม อา.25 - อา.1 ส.ค. สิงหาคม (เฉพาะศิษย์เก่า) อา.15 - อา.22 ส.ค.


คอร์สอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน กรกฏาคม ศ.16 - อา.18 สิงหาคม ศ. 27 - อา.29


คอร์ส 1 วัน อา. 4 กรฏาคม อา. 1 สิงหาคม


** หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงสมัครแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องไปฉีดวัคซีนด่วน ท่านอาจารย์อนุญาตให้ยกเลิกการมาปฏิบัติได้กลางคัน

ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิม โดยเปลี่ยนวันที่ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา

ก่อนยื่นใบสมัคร โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบได้ที่ www.techovipassana.org ลงทะเบียนได้ที่ info@techovipassana.org

สอบถามเพิ่มที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต (เบอร์ใหม่) โทร. 02-1174063-64 ในเวลาทำการ

*ขอสงวนสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎระเบียบของทางราชการ

ดู 225 ครั้ง