top of page

มหัศจรรย์แห่งพุทธคุณ

ประสบการณ์ภาวนาคุณวิลาสินี

ข้าพเจ้านางสาววิลาสินี เข้ามาปฏิบัติเตโชวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อจบคอร์สมีความตั้งใจเขียนประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงกลับมาใหม่ ๆ แต่เขียนยังไม่จบจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอแบ่งปันประสบการณ์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ในการปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติแด่กัลยาณมิตรทุกท่าน

หลังกลับจากการปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สิ่งที่เกิดขึ้นช่างมหัศจรรย์กับตัวเองมาก อันที่จริงความอัศจรรย์ที่ประสบนี้ เกิดขึ้นในขณะกำลังฟังธรรมบรรยายในวันที่สี่ เมื่อข้าพเจ้ามองภาพพระบรมศาสดาซึ่งอยู่เบื้องหลังท่านอาจารย์ ก็มีความรู้สึกว่า พระเนตรของพระองค์กำลังจ้องมองเราอยู่ ทำให้ข้าพเจ้าไม่กล้ามองรูปภาพนั้นอีก ก่อนหน้านี้เมื่อครั้งเข้าคอร์สอานาปานสติ ภาพนี้ก็เป็นเพียงภาพธรรมดาหาได้มีสิ่งใดผิดปกติไม่ ผนวกกับเสียงเทศน์สอนของท่านอาจารย์ว่า “เมื่อใดที่ท่านเห็นธรรม เมื่อนั้นท่านเห็นเรา” ทำไมจึงมีความรู้สึกว่าคำสอนของพระองค์นี้ช่างลึกซึ้งดื่มด่ำมากกว่าครั้งไหน ๆ ซาบซึ้งยิ่งนัก

อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าประหลาดใจคือ ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติ ขณะกำลังปฏิบัติจิตข้าพเจ้าสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่แผ่ออกมาจากท่านอาจารย์ ราวกับแสงสีส้มอ่อน ๆ อุ่น ๆ เป็นแผง จิต ณ ขณะนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่าจริงหรือไม่ จิตมีแต่พร่ำรำพันว่า “ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ๆ เจ้าค่ะ” และเตือนตัวเองว่า ยกมือให้สูง อย่าให้มือตก พลังที่สัมผัสได้นี้ช่างอัศจรรย์ เป็นความรู้สึกที่เกินกว่าจะพรรณนาเสียจริง ๆ

ข้าพเจ้าอาศัยอยู่กับคุณแม่ พี่สาวและพี่เขย คุณแม่อายุ 74 ปี ไม่สบายเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ เมื่อกลับจากภาวนาข้าพเจ้าไม่ลืมที่จะนำพวงมาลัยกลับมากราบขอขมาคุณแม่ที่บ้าน เป็นครั้งแรกที่กล้าสารภาพถึงความแย่ในอดีตที่ปฏิบัติต่อท่าน เคยทำให้ท่านเสียใจ ที่แล้ว ๆ มา ไม่เคยมีสำนึกขอโทษท่านเลย และได้บอกคุณแม่ว่าการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ตั้งใจทำบุญให้คุณแม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ พูดไปพร้อมกับน้ำตาคลอ

ตามปกติคุณแม่จะเรียกให้ข้าพเจ้าลุกมาเปลี่ยนแพมเพอร์สให้ตอนตี 2 ตี 3 พอตี 4 ก็ต้องลุกเตรียมตัวนั่งรถตู้ไปทำงาน พอถูกเรียกทีไรก็มีอารมณ์โมโหบ้าง หงุดหงิดบ้าง เปลี่ยนไปก็บ่นไป ห่วงแต่ตัวเองล้วน ๆ เห็นแก่ตัวล้วน ๆ ไม่เคยคิดเลยว่าท่านเหนื่อยขนาดไหน เสียสละเพื่อเราเท่าไหร่ แต่หลังจากปฏิบัติธรรมกลับมา ความคิดเปลี่ยนกลับด้านเลย เริ่มจากการไม่เถียง ทำให้แม่ด้วยใจ เวลาถูกปลุกให้ช่วยกลางดึก ก็ไม่งอน กลับคิดว่าเป็นบุญแค่ไหนที่ยังมีแม่ให้ดูแล ให้ทดแทนบุญคุณ โชคดีของเราแค่ไหนแล้ว

สัปดาห์หนึ่งผ่านไป พอปะหน้าพี่สาว ปกติจะบึ้งตึงใส่กันตลอด เจอกันไม่จำเป็นก็ไม่พูดกัน เพราะชอบทะเลาะ แต่คราวนี้เมื่อกำลังจะเล่าว่า ไปปฏิบัติธรรมที่เตโชสถานมาดีอย่างไร พี่สาวก็ขอพูดขึ้นก่อน “เจ้ไม่รู้หรอกนะว่าทิพย์ไปเจออะไรมา แต่การไปบวชครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ก่อนทิพย์กลับมา เจ้รู้สึกอิ่มบุญอย่างบอกไม่ถูก รู้สึกว่าเจ้ได้รับ ไปมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เหมือนครั้งนี้เลย ทิพย์มีคำพูดที่เจ้ไม่เคยได้ยิน ทิพย์เปลี่ยนไปมาก” ข้าพเจ้าดีใจมาก ๆ ดูเหมือนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งในชีวิต ที่สำคัญข้าพเจ้ามีความเข้าใจธรรมชาติของผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น นี่เป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งความสงบที่แท้จริง

ความเปลี่ยนแปลงคราวนี้บอกได้เลยว่าแทบจะทุกอย่าง ความใจร้อน ลนลาน เลิ่กลั่ก ก็ลดลง รู้จักนิ่ง พูดน้อย แต่ได้ใจความ ไม่ไร้สาระเช่นแต่ก่อน มีสติ ใจเย็น ไม่เอาแต่ใจและไม่ขี้น้อยใจ มันช่างวิเศษ ใครเลยจะนึกว่าคนเราสามารถเปลี่ยนได้หลังจากเข้ากรรมฐาน 7 วัน ข้าพเจ้าเคยไปมาหลายที่แล้ว เสียเงินเป็นหมื่นก็เคยไป แต่ที่ไหน ๆ ก็ไม่เหมือนที่เตโชวิปัสสนาสถานเลย ที่นี่ข้าพเจ้าเข้าถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ อย่างลึกซึ้ง รู้คุณค่าความกตัญญูก่อนที่จะสายเกินไป

ข้าพเจ้าขอน้อมแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่านี้แด่กัลยาณมิตรทุกท่าน ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าการปฏิบัติวิปัสสนาที่เตโชวิปัสสนาสถานสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ มันวิเศษมากแค่ไหนที่เราได้เข้าใจสัจธรรมของการมีชีวิตการให้และการเสียสละ ขอน้อมกราบพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณพระศรีรัตนตรัย พ่อแม่ครูอาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบเจ้าค่ะ วิลาสินี

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page