techo.png

สรุปยอดบริจาคทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน


แถลงยอดเงินบริจาคทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน รอบที่หนึ่ง วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2021 รอบที่สอง วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2021 .. ผู้โอนเงินร่วมบุญเป็นเงิน 832,757.56 บาท ค่าใช้จ่ายในการถวายสังฆทาน 72 วัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 627,533.00 บาท ยอดเงินทำบุญคงเหลือ = 205,224.56 บาท .. รายชื่อจังหวัด และวัดที่ทำสังฆทานทั้ง 2 รอบที่ผ่านมา

จังหวัด วัดภาคกลาง จ.กรุงเทพมหานคร 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 3. วัดราชผาติการาม 4. วัดบึงทองหลาง 5. วัดอุทัยธาราม 6. วัดพุทธบูชา

7. วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี 8. วัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม 9. วัดพระพุทธบาทพระอารามหลวง จ.สระบุรี 10. วัดพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี 11. วัดพระนอนจักรสีห์ฯพระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี 12. วัดสุวรรณดารารามฯ จ.อยุธยา 13. วัดชมนิมิตร จ.สมุทรปราการ 14. วัดหนองจอกธรรมาราม จ.ชัยนาท 15. วัดธรรมิการาม จ.สมุทรสาคร 16. วัดป่าหัวตลุกวนาราม จ.นครสวรรค์ 17. วัดชัยมงคล จ.พิจิตร 18. วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน) จ.ปทุมธานี 19. วัดสองเขต จ.สุพรรณบุรี

ภาคเหนือ 20. วัดพระแก้ว พระอารามหลวง เชียงราย 21. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 22. วัดดอนพระญาน จ.ลำปาง 23. วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน 24. วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง จ.สุโขทัย 25. วัดราษฎร์บูรณะ จ.พิษณุโลก 26. วัดพันปี จ.พิษณุโลก 27. วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จ.อุตรดิตถ์

อิสานตอนบน จ.นครราชสีมา 28. วัดสุทธจินดา พระอารามหลวง 29. วัดเขาใหม่เจริญธรรมฯ 30. วัดป่าธรรมคีรี 31. วัดแสงธรรมวังเขาเขียว 32. วัดมิตรภาพ

33. วัดป่าอรัญญวิเวก จ.ขอนแก่น 34. วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี 35. วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร 36. วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร 37. วัดศรีเทพประดิษฐาราม พระอารามหลวง จ.นครพนม 38. วัดป่านาเพียงใหญ่ จ.หนองคาย 39. วัดป่าโคกดินแดง จ.ร้อยเอ็ด

อิสานใต้ จ.บุรีรัมย์ 40. วัดกลาง พระอารามหลวง 41. วัดสวนป่าโมกขธรรม

42. สถานปฏิบัติธรรมลานหินป่าโมกข์ จ.สุรินทร์ 43. วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง จ.อุบลราชธานี 44. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ 45. วัดเซยาเจติยาราม จ.บึงกาฬ

ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 46. วัดบางละมุง 47. สำนักสงฆ์เขาพระครู 48. วัดญาณสังวรวรวิหาร

จ.ระยอง 49. วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง 50. วัดลุ่มชัยชุมพล

จ.จันทบุรี 51. วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง 52. สถานพำนักภิกษุระยะสุดท้าย

53. วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จ.ตราด 54. วัดมงคลโสภิต จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี 55. วัดเมตตาธรรมโพธิญาณฯ 56. วัดพระแท่นดงรัง

57. วัดถ้ำเขาชุมดง จ.ราชบุรี 58. วัดโพธ์ทัยมณี จ.เพชรบุรี

ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 59. วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 60. วัดเขาสนามชัยหัวหิน

จ.สุราษฎร์ธานี 61. วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง 62. วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง 63. วัดพระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวง

64. วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต 65. วัดโคกกลอย (วัดไตรมารคสถิต) จ.พังงา 66. วัดควนวิไล จ.ตรัง 67. วัดมหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ จ.สงขลา 68. วัดสุวรรณารามหลังสวน จ.ชุมพร 69. วัดมัชฌิมเจริญธรรม จ.ระนอง 70. วัดท่าหยี จ.สงขลา 71. วัดป่าหิมพานต์เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ 72. วัดพระธาตุเจดีย์ภูเขาทองสุคิริน จ.นราธิวาส

.. โดยท่านอาจารย์มีดำริให้ยอดเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นการร่วมบุญสำหรับถวายภัตตาหารและสังฆทานเพื่อแผ่นดิน แด่วัด 16 แห่ง ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน ที่จะถึงนี้ .. ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ทำเพื่อแผ่นดินและพระพุทธศาสนา .. แอดมิน

ดู 24 ครั้ง