top of page

หักดิบเวทนา เปิดปัญญาเห็นธรรม

ประสบการณ์ภาวนา คุณสุพันธ์

ข้าพเจ้านายสุพันธ์ เป็นบุตรคนที่ 6 ของคุณพ่อแก้วและคุณแม่มี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ สมรสกับนางโสภา มีบุตรธิดา 2 คน ชีวิตคู่ดำเนินอย่างปกติสุขแม้นว่าจะมีอุปสรรคปัญหาทั้งเรื่องชีวิต หน้าที่การงาน และสุขภาพ แต่ทุกอย่างก็ผ่านอุปสรรคไปได้เพราะความเข้มแข็งและหนักแน่น

พบธรรมแท้

เนื่องจากคู่บารมีเห็นความทุกข์จากการเกิดเป็นมนุษย์ เธอจึงชักชวนให้ข้าพเจ้าและบุตรสาวไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่เตโชวิปัสสนาสถาน โดยมีเหตุผลที่หนักแน่นว่า…สถานที่แห่งนี้สามารถพลิกชีวิตวิกฤตของหลวงพ่อสัญชัย แม่ชีดวงมณี และคุณพรทิพย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกายใจอย่างรวดเร็ว แม้นจะเห็นว่าครอบครัวของเราอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกัน ใช้สติปัญญาและธรรมะในการดำเนินชีวิต ตลอดทั้งทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ คงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติธรรมไกล ๆ แต่ด้วยจำนนในเหตุผลของเธอที่ว่าวิปัสสนาจารย์เป็นฆราวาส และเป็นหญิงที่มีความเด็ดเดี่ยว มีเทคนิควิธีการที่เข้าถึงธรรมได้ ขอรับประกัน…

ข้าพเจ้าเข้าคอร์สปฏิบัติเตโชวิปัสสนาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2556 และได้พบความจริงอย่างที่คู่บารมีรับประกัน สามารถพลิกชีวิตได้อย่างไม่คาดคิดจริง ๆ การได้ฝึกใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้ตัวทุกขณะ การนั่งภาวนาเพื่อขัดเกลาเคี่ยวกรำกายและจิตวันละ 9 ชั่วโมง เดินจงกรม วันละ 1 ชั่วโมง และที่สำคัญที่สุดคือ การใช้พลังเตโชเพื่อเผากิเลสนั้น ทำให้ข้าพเจ้าต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส แต่เป็นความเจ็บปวดที่ทำให้ได้รับรู้ว่า นี่คือความจริงของกาย ของใจ เห็นความโกรธ ความโลภ ความหลงฝังแฝงอยู่มากมาย แต่ด้วยความที่ท่านอาจารย์เมตตา สั่งสอนให้อดทน พากเพียร ด้วยความเด็ดเดี่ยวดั่งนักรบ ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจต่อสู้กับกิเลสด้วยอุเบกขาเรื่อยมา จนจบคอร์สที่ 1

หลังจากนั้นได้นำผลการภาวนามากราบเรียนหลวงพ่อสัญชัย ท่านสอนว่า “มีสติตั้งมั่น ดู รู้ เฉย เหมือนคำแนะนำของท่านอาจารย์ต่อไปนะ ผอ. เรานั่งภาวนายังมีทุกขเวทนาขนาดนี้ ถ้าก่อนจะตายเราจะต้องมีทุกขเวทนากว่านี้เป็นหลายพันเท่า เอาเวทนานี้ให้เกิดปัญญานะ ผอ.”

ข้าพเจ้าตั้งใจพากเพียรภาวนา เข้าคอร์สปฏิบัติเตโชวิปัสสนาทั้งที่เตโชวิปัสสนาสถาน ที่แก่งคอย สระบุรี สถานปฏิบัติธรรมลานหินป่าโมกข์ และที่บ้านพร้อมกับครอบครัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนความอดทน ฝึกปล่อยวาง ฝึกสติ เห็นความคิดและความเจ็บปวดเกิดขึ้น รู้..เฉย..มันเป็นเช่นนั้นเอง มีเพียงเหงื่อที่ไหลโทรมกายด้วยความเจ็บปวดทรมานจนถึงเวลาหยุดพัก เป็นเช่นนี้ตลอดมา แต่ความเปลี่ยนแปลงในจิตเกิดขึ้นจนคู่ชีวิต บุตรสาว และทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ข้าพเจ้าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ชอบช่วยเหลือและทำทุกอย่างเพื่อความสุขของทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ไม่ยึดติดและถือตนว่าเป็นผู้บริหาร

ถ้าจะถามว่าสิ่งดีงามนี้เกิดขึ้นเพราะใคร ข้าพเจ้าตอบได้อย่างชัดเจนและมั่นใจว่า เพราะความกรุณาที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาอันสุดประมาณ ของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ท่านเมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาอันแข็งแกร่ง ขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง ตลอดทั้งให้ที่พัก ให้อาหาร ให้ความห่วงใยประดุจมารดาผู้ให้กำเนิดลูก ยอมสละชีวิตเพื่อลูกได้ และเพราะความเมตตาของหลวงพ่อสัญชัย ท่านเป็นประดุจพี่ชายที่แสนประเสริฐ ที่คอยสั่งสอน คอยดูแล ห่วงใยใกล้ชิด ให้โอกาสสร้างบุญกุศลสร้างสมบารมีอย่างสม่ำเสมอ หนุนนำให้บารมีรอวันเติมเต็ม

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

เมื่อสุขภาพหลังจากได้รับการผ่าตัดและหน้าที่การงานเบาบางลง จึงได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์ผู้เป็นมารดาในธรรม ด้วยการบวชเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ สถานปฏิบัติธรรมลานหินป่าโมกข์ ในการบวชครั้งนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่ได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเตโชวิปัสสนาได้อย่างเต็มที่ ใต้บารมีของหลวงพ่อสัญชัย พระภิกษุรูปแรกแห่งสายธรรมเตโชวิปัสสนาที่เข้าถึงที่สุดแห่งธรรม เป็นผู้ดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในระหว่างบวชก็คือ หลวงพ่อให้พระใหม่ไม่ต้องรับกิจนิมนต์ใด ๆ นอกจากภาวนาวันละ 7 ชั่วโมง ทำให้ได้ทำความเพียรอย่างเต็มบริบูรณ์ ความประทับใจรองลงมาคือ การได้สำรวมอินทรีย์ รักษาศีล 227 ข้อ ซึ่งเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตนให้ละส่วนเกินของชีวิตทุกอย่าง ฝึกความแข็งแกร่ง ต่อสู้กับกิเลสได้มากยิ่งขึ้น และความประทับใจอีกอย่างก็คือ การได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันกับพระภิกษุจำนวน 24 รูป ทุกรูปล้วนเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้งสิ้น จึงภาวนาร่วมกันอย่างมีวินัย มีวิริยะ พากเพียร เด็ดเดี่ยว และอดทน

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ขณะเดินทางไปเข้าคอร์สภาวนาที่เตโชวิปัสสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นปีที่ 5 ครั้งที่ 5 ข้าพเจ้าสามารถรำลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์ได้อย่างแม่นยำ เพียรเผาทุกวัน เพียงแค่รู้ ไม่ว่าอะไรมากระทบก็แค่รู้ และตามติดด้วยเสียงหลวงพ่อ ผอ. รู้เฉยได้มั้ย… คิดถึงบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า ที่หล่อหลอมให้เป็นคนเสียสละและอดทนเป็นเลิศ คิดถึงคำสอนอาจารย์โสภิต อย่ายอมแพ้นะ นี่คือทางหลุดพ้น ตลอดถึงคิดถึงคุณสมัย ที่มีนิมิตมาตามหาเพื่อพาไปปลูกต้นไม้ คุณดารณี ที่ย้ำให้ตัดอาลัยทุกอย่าง คุณนธนา ให้สู้จนสุดกำลัง แม่ชีดวงมณีและแม่ชีอรุณ ถือซะว่าการมาภาวนาได้มีโอกาสมาใช้หนี้กรรม และคู่บารมีตลอดทั้งบุตรสาวที่สละทุกอย่าง เพื่อให้ข้าพเจ้าได้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ตลอดทั้งญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบวชของข้าพเจ้าครั้งนี้

เวทนาทดสอบ

นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 3 ของการภาวนา ข้าพเจ้ารู้สึกปวดระบมจนทั่วตัวและยิ่งเพิ่มทวีคูณไปเรื่อย ๆ ทุกคำสอนคอยเตือนสติและเสริมพลังอยู่เสมอ มิฉะนั้นคงจะสลบคาเบาะไปนานแล้ว ข้าพเจ้าน้อมรายงานสภาวธรรมต่อท่านอาจารย์อย่างละเอียด จนมาถึงตอนสุดท้ายว่า คงเป็นกรรมเก่าแต่อดีตที่ทำไว้อย่างรุนแรงและหนักมาก จนหมดหนทางจะแก้ไข ก็จะขออดทนพากเพียรต่อไปจนถึงที่สุด ท่านอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพลังบารมีที่บำเพ็ญบุญมาอย่างมหาศาลได้บอกยุทธวิธีการรบอันเอกอุให้แก่ข้าพเจ้าว่า “พระคุณเจ้าต้องหักดิบ! อย่ายอมตามกิเลส อดทนให้ได้! มีความเพียรต่อไปนะ” ช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ข้าพเจ้าสามารถอดทนภาวนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดวันที่ 4 ของการภาวนา โดยไม่สนใจเรื่องเวลาตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ แม้นว่าจีวรที่ห่มครองจะเปียกชุ่มด้วยเหงื่อเหมือนกับชุบน้ำมาใหม่ ๆ ก็ตาม

จิตเห็นตามความเป็นจริง

วันที่ 5 ของการภาวนา ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่มีพลังอย่างบอกไม่ถูก ได้น้อมกราบขอบพระคุณ และขอขมาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ ท่านอาจารย์ บิดามารดาด้วยกายใจที่นอบน้อมยิ่ง ณ ลานพระมหามงคลโพธิญาณ ลานโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ เช้านี้ขณะท่านอาจารย์เริ่มเทศนาสั่งสอนศิษย์ให้มีความตั้งใจในการเพียรภาวนา ข้าพเจ้าเกิดความเจ็บปวดเวทนาที่เข่าอย่างรุนแรงจนดิ้นไปมา สุดความอดทนเหมือนกำลังจะขาดใจ ทันใดนั้นเสียงท่านอาจารย์ก็จี้ตรงมาที่จิตของข้าพเจ้าว่า “ศิษย์บางคนไม่มีความอดทน! ทั้งที่งานอื่น ๆ ทำได้! อย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือการภาวนา เวลาไม่ถึง 30 นาทีก็ดิ้นทุรนทุรายแล้ว” จิตเกิดการตกตะลึง ชะงักงัน นิ่งอึ้ง ไม่มีการเคลื่อนไหว และมองไปดูความเจ็บปวดที่เข่าพบว่า เขากำลังขันสกรูสว่านลงในช่วงต่อของกระดูกอย่างสนุกสนาน และเหมือนมีความสุขมากที่เห็นจิตดิ้นไปตามจังหวะที่เขาหมุนสกรู

ในช่วงที่ข้าพเจ้ากำลังนิ่งชะงักนั้น คำเทศนาได้หลั่งไหลเข้ามาในจิตอย่างต่อเนื่องว่า “เมื่อคราท่านสารีบุตรไปเทศน์โปรดท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่เป็นอุบาสกผู้มีคุณูปการสูงยิ่ง เป็นผู้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมและพระสาวก ก่อนที่จะสิ้นอายุขัยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเจ็บปวดทรมานที่ศีรษะ เกิดเป็นทุกขเวทนาอย่างมาก พระสารีบุตรได้เทศน์โปรดว่า…ทรัพย์ศฤงคาร ข้าราชบริพารทั้งหลายไม่ใช่ของเรา…” อานุภาพแห่งเสียงเทศน์ของท่านอาจารย์แทรกซึมเข้ามาเต็มจิตข้าพเจ้า รูป รส กลิ่น เสียง ธรรมารมณ์ ไม่ใช่ตัวเรา และที่สุดจิตของข้าพเจ้าได้เห็นตาม เกิดปีติจนสุดจะกลั้นน้ำตาแห่งความปีติไว้ได้ เมื่อท่านเทศน์มาถึง ขันธ์ 5 กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่ตัวเรา ได้ยินเสียงขาดผึง! อย่างดัง ขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวเราจริง ๆ ความปีติท่วมท้น น้ำตาไหลนองหน้าเปียกชุ่มอาบจีวรที่ห่มครอง ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงหายไป ข้าพเจ้านั่งภาวนาต่อไปด้วยกายเบาใจเบา

เมื่อท่านอาจารย์เมตตาสอบอารมณ์ ข้าพเจ้าได้รายงานทั้งสภาวธรรมและเรื่องราวความเป็นมา ทั้งที่โดยปกตินิสัยเป็นคนพูดน้อย แต่การมาภาวนาครานี้ช่างตรงข้ามเหลือเกิน หลังจากที่ภาวนาด้วยกัน ท่านอาจารย์กล่าวอนุโมทนาในความก้าวหน้า น้ำตานองหน้าด้วยความปีติสุขที่ได้ตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์ สมดั่งคำอธิษฐานของการบวช

ขอน้อมกราบด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่นอบน้อมยิ่ง ขอน้อมกราบพระอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงพ่อสัญชัย และท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ด้วยความเคารพบูชายิ่ง ขอให้พลังอานุภาพแห่งแรงบุญกุศลที่เปี่ยมล้นด้วยความกตัญญูของข้าพเจ้าและเหล่าศิษย์ทั้งหลาย จงเป็นพลังให้ท่านอาจารย์เพิ่มทวีกำลังกาย มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ในการยังกิจเพื่อพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานเทอญ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขสวัสดิ์และความถึงพร้อมด้วยอุดมมงคลตราบจนเข้าถึงพระนิพพานทั่วกันทุกท่านเทอญ

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page