techo.png

ไตร่ตรอง

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี_วงศ์สกล_เตโชวิปัสสนา_ไตร่ตรอง_ความสมบูรณ์แบบ_perfection_2564

เรื่องที่จะเล่าแก่ฆราวาสวันนี้เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจารย์เห็นว่า ฆราวาสที่ต้องเลี้ยงดูตัวเองอาจหลงลืมคุณลักษณะข้อนี้ไปในการทำกิจการงาน ขึ้นชื่อว่าธรรมะนั้น มิได้แยกว่าต้องปฏิบัติเฉพาะในวัดหรือธรรมสถาน แต่ธรรมะเป็นเรื่องของหัวหน้าใหญ่ คือจิต เมื่อจิตดีแล้วจึงส่งผลมาสู่การกระทำที่ถูกต้อง เหมาะสม นำไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริง


ในการทำการงานใดของอาจารย์นั้น อาจารย์จะใส่ใจและไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีก ยิ่งเรื่องใดที่เราไม่ถนัดยิ่งต้องไตร่ตรองให้มาก ไม่ใช่เพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เพื่อให้พลาดน้อยที่สุด แต่ผลจากการใส่ใจและไตร่ตรอง มักนำมาสู่ความสมบูรณ์แบบ


Perfection หรือความสมบูรณ์แบบ ไม่ได้เกิดจากสูตรสำเร็จว่าต้องทำแบบนี้จึงจะเรียกว่า “สมบูรณ์แบบ” แต่เกิดจากการเข้าถึงรายละเอียดบางอย่างอันคนทำงานที่ขาดความประณีตเอาใจใส่และไม่ไตร่ตรอง เข้าไม่ถึง


Perfection คือระดับของความเอาใจใส่ในรายละเอียดที่กล่าวได้ว่า “ละเอียดทุกอณู ทุกองศา” ซึ่งการจะละเอียดระดับนั้นได้ จิตต้องไม่หยาบ เพราะจิตที่หยาบจะส่งผลให้ทำอะไรแบบลวก ๆ ขอไปที เสร็จแล้วเสร็จกัน แต่จิตละเอียดจะเป็นจิตที่ส่องหาข้อบกพร่องของสิ่งที่ตนกระทำ ไม่ใช่จิตเพ่งโทษ จิตเพ่งโทษนี่จิตหาเรื่อง แต่จิตละเอียดนี่คือหาเรื่องตัวเอง ถามตัวเอง ไม่ใช่จิตย้ำคิดย้ำทำ แต่เป็นจิตที่ไตร่ตรองมองดูพินิจพิเคราะห์


ในขณะธุรกิจที่ท่องเที่ยวประสบวิกฤต ต่อเมื่อมีผู้ให้โอกาส คือมีลูกค้ายินดีมาพัก ยินดีที่จะเกื้อกูลกัน แต่ฝ่ายผู้ให้บริการ กลับไม่ใส่ใจในโอกาสที่ตนได้ ละเลยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ไตร่ตรองกิจการงานของตน เพียงแค่จะทำอาหารให้สุก ยังทำไม่ได้ แล้วจะไม่ล้มเหลวได้อย่างไร ฝ่ายพนักงานเองเพียงจะบอกข้อมูลให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงยังให้ไม่ได้แล้วกิจการจะอยู่ได้อย่างไร


จงเป็นผู้ที่ใส่ใจและไตร่ตรองในกิจการงานเสมอ หากเราอยู่ในฐานะพนักงาน แม้เป็นแสงสว่างให้แก่กิจการเขาไม่ได้ ก็อย่าเป็นรอยด่างให้เขาหมองหม่น แต่หากฉายแสงให้กิจการเขารุ่งเรืองได้ ก็จะเป็นกุศลที่จะนำความเจริญก้าวหน้าแก่ตนในอนาคต สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็อย่ามัวแต่อยู่บนหอคอย ลงมาตรวจตรากิจการงานของตนให้ละเอียดลออบ้าง การตื่นตัวของผู้บริหาร จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่หละหลวมในการทำงาน และจะได้พัฒนาตนอยู่เสมอ ในทุกกิจการงานนั้น ควรมีผู้ที่ไว้ใจได้แต่วางใจทั้งหมดไม่ได้ เพราะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ผู้ยังมีกิเลส ย่อมมีพลาด ดังนั้นต้องใส่ใจและไตร่ตรองเสมอ


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


ที่มา: คัดจาก คุยกันวันอาทิตย์ “ไตร่ตรอง” 21 กุมภาพันธ์ 2021

ดู 28 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด