techo.png

การตั้งความหวังผิด นำไปสู่ผลลัพธ์อันตราย

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี_ธรรมะสอนใจ_เตโชวิปัสสนา

ผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรม มักเข้ามาด้วยความรู้สึกที่อยากสัมผัสเรื่องราวเหนือวิสัย โดยมีการปรารถนาความหลุดพ้นเป็นเรื่องรอง เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้และตนคงไม่มีวาสนาไปถึงขั้นนั้น เมื่อโฟกัสผิด ผลลัพธ์ย่อมผิด และอาจนำไปสู่ความเสียหายแก่จิตเหลือคณา


ในทุกย่างก้าวของผู้ปฏิบัติ มีกิเลสจดจ้องอยู่ทุกขณะว่ากำลังทำอะไร คิดอะไร และแอบหวังอยากได้อะไร กิเลสที่คลุกอยู่ในลมหายใจนั้นรู้หมด เพียงแต่ว่ามันจะมีพลังพอที่จะปั่นหรือควบคุมบงการให้ผู้ที่ครอบอยู่ ทำตามอำนาจของมันหรือไม่ หากบุคคลนั้น มีคุณธรรมแข็งพอก็จะทานพลังมืดนั้นได้ จะมีสติฉุกคิดและไม่ไหลทำตาม แต่หากอ่อนแอก็จะถูกชักใยให้ทำตามอำนาจกิเลส ทำให้ในจิตนั้นเกิดการต่อสู้กันระหว่างอำนาจมืดกับอำนาจสว่างอยู่เสมอ


เพราะเหตุนี้แม้แต่เวไนยสัตว์ ที่แปลว่าผู้มีวาสนาที่จะหลุดพ้นได้ จึงไม่เคยหลุดพ้นได้จริง ๆ เลย เพราะผ่านด่านทดสอบแต่ละด่านไม่ได้ จึงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารไม่สิ้นสุด และยิ่งหากมาปฏิบัติธรรมด้วยการโฟกัสผลลัพธ์ที่ผิด ก็เปิดช่องถูกหลอกไปเชือดให้ก่อกรรม ด้วยการกลายเป็นผู้ปรามาส จาบจ้วงและมีจิตอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพราะจิตไม่ได้ตระหนักถึงคุณธรรมความกตัญญู มัวแต่มุ่งไปที่อภิญญา อันเป็นลักษณะการส่งจิตออกนอก ไม่ได้ย้อนกลับมาสำรวจคุณธรรมอันสำคัญยิ่งในความเป็นคนดี จึงกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่กลายเป็นคนเลว เพราะโฟกัสที่ผลลัพธ์ผิดจุด


อย่าพาตนเข้าไปเสวนาคบหาคนพาลเช่นนี้เป็นอันขาด เพราะเพียงเปิดช่องนั่งรับฟังการใส่ร้ายจาบจ้วงครูบาอาจารย์ด้วยความเกรงใจ ทั้งที่เรารู้และตระหนักในคุณธรรมของท่าน นั่นก็เท่ากับเราได้มีส่วนร่วมในการประกอบอกุศลกรรมไปกับเขาแล้ว


คนดีที่พร้อมจะโอนอ่อนให้กับพลังของคนชั่ว

นั่นไม่ใช่ความดีที่แท้จริง

เป็นเพียงแค่คิดว่าตนมีดีอยู่บ้างเท่านั้น

การมีดี กับการเป็นคนดีนี่ต่างกัน

การคิดว่าตนมีดี นี่คืออัตตา

ที่มองไม่เห็นความไม่ดีของตนเอง

แต่การเป็นคนดี คือคนที่มีคุณธรรม

และยึดมั่นในคุณธรรมนั้น


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


ที่มา : คัดจากเพจเฟซบุ๊ก 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 1 ธันวาคม 2561

ดู 21 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด