techo.png

อันสำคัญยิ่ง

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2021

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี_ธรรมะโควต_บทความธรรมะ

ความหนักแน่นมั่นคง คือพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำความดีทั้งปวง


ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีเพื่อส่วนตนหรือเพื่อส่วนรวม บุคคลมักต้องพบบททดสอบหรืออุปสรรคที่ท้าทายความหนักแน่นมั่นคงเสมอ ผู้อ่อนแอจะล่าถอย รำพึงรำพันและปลอบใจตัวเองว่าทำได้แค่นี้ก็พอแล้ว แต่คนที่หนักแน่นมั่นคงเขาจะไม่ยอมแพ้ และจะยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่ตนศรัทธา แม้การออกมายืนหยัดอาจหมายถึงการถูกเหยียดหยาม หากล้มแล้วก็จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ เขาจะไม่หาข้ออ้างเพื่อล้มเลิกปณิธานที่ตั้งไว้ คนเช่นนี้แหละ จึงเป็นผู้ที่มีบารมี


เมื่อเราตระหนักดีว่า คนเรานั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทายาท การที่คนทั่วไป ทั้งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง จัดว่าเป็นผู้ไม่มีบารมี ก็เนื่องมาจากการไม่สร้างบารมีด้านการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม และไม่มั่นคงในการทำความดีที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคทางกายและทางใจ


เมื่อเรามีทุนมาดีในระดับหนึ่ง คือ เป็นผู้มีศรัทธา มีศีล มีความกตัญญู แล้วสิ่งที่เราขาดคืออะไร ก็คือบารมีนั่นเอง บารมีคือการพยายามทำคุณงามความดีที่ทำได้ยากให้สำเร็จ บารมีคือการที่เมื่อถูกทดสอบก็ไม่คิดล่าถอย มีใจมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้ บารมีจึงบังเกิดขึ้นได้ก็จากจิตที่มีความหนักแน่น


ทุกบริบทของชีวิต สอนใจเราได้ทุกเรื่อง เราดีมากี่ชาติ ก็ยังติดอยู่ที่นี่ ภาวนามากี่ภพ ก็ยังติดอยู่ตรงนี้ ไปไม่ถึงจุดสูงสุดสักที เพราะในอดีตไม่มั่นคงในการเติมบารมีให้เต็ม ตีลงไปให้ตรงตัว มันพร่องตรงไหน อ่อนที่จุดใด แก้ไขให้ตรงตัว อย่าเลี้ยวคด การจริงใจในการแก้ไขตัวเองจะทำให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข และยังได้สร้างบารมีอีกด้วย


ความหนักแน่นมั่นคง คือคุณสมบัติสำคัญยิ่งนัก ของโลกและของธรรม


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ที่มา: คัดจากถ้อยคำจากท่านอาจารย์ "อันสำคัญยิ่ง" 4 พฤศจิกายน 2020

ดู 29 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด