top of page

คอร์สธรรมะวัยใส “ไขความลับ..ขุมทรัพย์พลังบวก สู่ความสุข สำเร็จ”


เมื่อวันที่ 7 และ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตได้จัดกิจกรรม “คอร์สธรรมะวัยใส” อบรมธรรมะให้แก่เยาวชนอายุ 8-12 ปี จำนวน 31 คน การอบรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันสดใสเปี่ยมไปด้วยความสุขของเด็ก ๆ และน้ำตาแห่งความปีติยินดี ซาบซึ้งทั้งของคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครช่วยงานในคอร์ส


นำทีมสร้างหลักสูตร และกิจกรรมโดยวิทยากรจากทีม CSR ซึ่งหลักสูตรธรรมะวัยใสนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุก ผ่อนคลาย ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองไม่ใช่ธรรมะที่ตึงเครียด เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ธรรมจากการลงมือปฏิบัติ โดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาพ คลิปวิดีโอและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ นำไปสู่ความเข้าใจตนเอง รู้จักรักตัวเอง รู้จักบุญบาป และได้ปลูกจิตสำนึกความกตัญญูต่อพ่อแม่ไปจนถึงชาติ ศาสน์ กษัตริย์


ขออนุโมทนาสาธุกับทีมงานทุก ๆ ท่าน และคอยพบกับคอร์สธรรมะวัยใสครั้งต่อไป เร็ว ๆ นี้ !!

ดู 37 ครั้ง
bottom of page