ครบรอบ 10 ปี องค์กรโนอิ้ง บุดด้า (KBO)

มหากิจแห่งการธำรงพระพุทธศาสนา ยืนยง 5,000 ปี


ในวันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นวันก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 1 ปี หลังจากการก่อตั้งสายธรรมเตโชวิปัสสนา เพื่อมุ่งมั่นสั่งสอนเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ควบคู่กับกิจในการฟื้นฟูศีลธรรมและจิตสำนึกของสังคม แก้ไขความมืดบอดที่เกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งในโลก อย่างเด็ดเดี่ยว หนักแน่นและอาจหาญ ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ ในนามองค์กร ‘โนอิ้ง บุดด้า’ มหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา และพระพุทธศาสนา ที่ท่านอาจารย์ทุ่มเทกำลังชีวิตและจิตวิญญาณ ไว้อย่างมากมายมหาศาล




“จากที่สูง...สู่ฝาชักโครก...”


“เรา...จะปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร”

คือคำบรรยายภาพพระพุทธรูปในโบสถ์พระประธาน วางคู่ภาพพระพุทธรูปที่สกรีนลงฝาชักโครง ของโรงแรมแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป ...

“Bikini Buddha..Buddha Beer...Buddha Dog...Buddha Sandals...Buddha Chair...Buddha Tattoo... ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เศียรพระ รองเท้าแตะลายพระพุทธรูป บุดด้าบิกินี่ และอีกหลากหลายภาพอันน่าสะเทือนใจและช็อคชาวพุทธ...” ก็ยังไม่มีหน่วยงานใด องค์กร หรือภาครัฐใด ที่ออกมาทำหน้าที่ยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากขึ้นเรื่อย ๆ ...จนกระทั่งวันที่เกิดการเดินรณรงค์ ‘ธรรมะกตัญญู’ ครั้งแรกกลางตลาดนัดจตุจักร ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล นำการเดินครั้งแรกกับกลุ่มศิษย์ พร้อมด้วยชาวพุทธและผู้สนับสนุนอีกหลายร้อยคน


...ในวันนั้น เรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่ง ที่เคยยืนร้องไห้ หน้า ‘บุดด้า บาร์’ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลายสิบปีก่อน กับความปรารถนาลึก ๆ ที่ดังก้องกังวาลในใจ ว่า ‘สักวันนึง...ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่าง...’

...แล้วเรื่องราวของหญิงสาวผู้นั้น ผู้ซึ่งคือท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ในวันนี้ กับเรื่องราวของ ‘KBO-Knowing Buddha’ ก็ได้ถูกถ่ายทอดเป็นครั้งแรกผ่านสื่อต่าง ๆ อีกมากมายทั้งไทย และ CNNgo


และนี่....คือจุดเริ่มต้นของโนอิ้ง บุดด้า อย่างแท้จริง

“Welcome to Buddha Land... Buddha is not for decoration or tattoo.. Buddha is our Father..”

ในเวลาต่อมา เมกะ-บิลบอร์ด ถูกตั้งอย่างตระหง่านตามจุดที่เรียกได้ว่าเป็นดั่งจุดยุทธศาสตร์ จุดที่ ‘ผู้ที่เดินทางเข้าเมืองจะต้องได้เห็นชัดแน่นอน เป็นข้อความแรก’

ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์ การปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเคารพ คือการปลูกฝังศีลธรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งคือรากฐานสำคัญของความเป็นมนุษย์ ดังคำสอนที่ท่านเคยเขียนไว้ว่า .. “เมื่อแก้ไขที่ ‘จิตสำนึก’ ได้ แล้ว ‘สามัญสำนึก’ ที่ดีก็จะตามมา การลบหลู่และการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับ” ท่านอาจารย์ได้นำกองทัพธรรม ‘โนอิ้ง บุดด้า’ บุกเบิกกิจต่างๆมากมายมหาศาลตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ฝ่าฟันอุปสรรคและแรงต่อต้านร่วมกันมานับไม่ถ้วน เพราะความหลงผิดและความไม่กระจ่างในคำว่า ‘ปล่อยวาง...ที่กลายมาเป็น ปล่อยปละละเลย’ แต่อุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่เคยทำให้ท่าน ทีมงาน และสมาชิกองค์กรย่อท้อ และยังมุ่งมั่นสานต่อกิจและปณิธานของท่านอาจารย์ต่อไป ด้วยความพากเพียรอย่างไม่ย่อท้อ และความอาจหาญหาอื่นใดเปรียบ ความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังตลาดนัดจตุจักรที่เห็นการขายเศียรพระพุทธรูปเป็นของตกแต่งลดน้อยลงชัดเจน เป็นต้น รวมถึงกรณีการลบหลู่มากมายทั่วโลกถูกยับยั้ง และแก้ไขอย่างน่าชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นกรณีระดับนานาชาติ หรือธุรกิจระดับโลกอย่าง กรณีงานศิลป์โดย Louis Vuitton ล้วนก่อเกิดแรงกระเพื่อมให้สังคมได้รับรู้และแก้ไขสิ่งที่ผิด ปรับเปลี่ยนสู่สิ่งที่ถูกควร เพื่อธำรงรักษาศีลธรรมอันดีงาม และพระเกียรติแห่งพระบรมศาสดา พระพุทธศาสนาสืบไป หลังจากก่อตั้งองค์กรแล้ว ท่านอาจารย์ถึงได้ทราบว่าภายหลังว่า วันที่ 17 เมษายน ยังเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหากิจในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาอีก 2 ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันชาตะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสายธรรมเตโชวิปัสสนา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีปณิธานอันเป็นที่ประจักษ์ในการปกปักรักษาชาติ และค้ำจุนพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ปรากฏคำจารึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ความว่า “อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติ พระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่ศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณะ พราหมณ์ ชี ปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน” การถือกำเนิดขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า อันมีสัญลักษณ์คือ 5000s เริ่มต้นด้วยกิจแห่งการปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และยับยั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อพระสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ

ในปีแรกท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน และทีมงานอีก 8 ทีม ได้แก่ ทีมเลขาธิการ, ทัวริสต์, Buddha Watch, Creative, Knowing Operations, CSR, Magazine และ Photographer ได้ทุ่มเททำงาน ด้วยจิตสำนึกแห่งความกตัญญูอย่างยิ่ง จนปรากฏเป็นผลงานมากมาย ผลงานขององค์กรปีแรก พ.ศ. 2555

 • เปิดเว็บไซต์ www.knowingbuddha.org ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและหลักประพฤติที่ถูกต้อง ได้จัดทำเป็น 8 ภาษา คือ อังกฤษ ไทย สเปน เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส อิตาลี และ จีน

 • สร้างเฟซบุ๊ก Do and Don’t on Buddha (ปัจจุบันชื่อ Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon)

 • การออกอากาศทางสถานีวิทยุกับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ณ วัดราชาธิวาส ในวันที่ 30 เมษายน 2555 คลื่น FM 104.75 MHz และออกรายการโทรทัศน์ที่สถานี TNN 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

 • ขึ้นบิลบอร์ดขนาดใหญ่ เพื่อรณรงค์การหยุดยั้งการลบหลู่พระศาสนา ริมถนนมอเตอร์เวย์ขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีข้อความว่า “Please help stop disrespecting Buddha. Do not tattoo, buy, sell as furniture or merchandise” “โปรดช่วยกันหยุดยั้งการลบหลู่ การซื้อขายพระสัญลักษณ์ เป็นสินค้าทุกรูปแบบ” ซึ่งบิลบอร์ดนี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศจำนวนมาก

 • จัดทำหนังสือ “พลังศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปและจิตสำนึกที่หายไป” จำนวน 20,000 เล่ม

 • จัดพิมพ์และแจกจ่ายโบรชัวร์ “Welcome to Buddha Land”

 • จัดให้มีการเดินรณรงค์ธรรมกตัญญูครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

 • จัดแคมเปญปลุกจิตสำนึกความเคารพบนจอ LCD ขนาดใหญ่ที่แยกอโศก

 • บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาคลุมรอยพระพุทธบาท ที่เขาพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ผลงานสำคัญในปีต่อ ๆ มา ปี 2556

 • จัดกิจกรรมภาวนาและแผ่เมตตาที่แม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย

 • จัดงานสัมมนา “การป้องกันและแก้ไขการกระทำละเมิดต่อพระพุทธรูป และสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา” ที่อาคารรัฐสภา

 • เซ็น MOU ความร่วมมือเครือข่ายชาวพุทธ เพื่อการอุปถัมภ์และปกป้องพระพุทธศาสนา ที่อาคารรัฐสภา