top of page

เปิดแล้ว ! YouTube คลิปธรรมบรรยายโดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลกว่า 34 คลิป จากการบรรยายธรรมของอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล (ผู้เขียนหนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม" และ "เตโชวิปัสสนาเปิดประตูสู่นิพพาน" และอีกหลาย ๆ เล่ม) วิปัสสนาจารย์ในสายธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ผู้สอนธรรมขั้นหลุดพ้น มากว่า 10 ปี นำพาสังคมและชาวพุทธได้เข้าถึงธรรมแท้ในทุกระดับ และทุกเพศวัย . คำสอนของท่าน คือการถ่ายทอดธรรมที่กลั่นมาจากจิตที่ปฏิบัติวิปัสสนามานับหมื่นชั่วโมง ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของฆราวาสได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูฐานสำคัญของศีลธรรมแก่สังคม เช่น การรักษาศีล 5 การมีความกตัญญูต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การรักษาสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรม ต่อหน้าที่ทางโลก และครอบครัว เป็นต้น .

“ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ เป็นเรื่องเดียวกัน” คือวลีที่อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล มอบไว้ให้กับนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ทำให้พบว่า โลกของธรรมไม่ใช่เส้นขนานกับโลกในชีวิตจริง แต่เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สามารถนำพาให้วิถีชีวิตของท่าน มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นอีก . ผู้สนใจสามารถกด Subscribe ช่องยูทูป เพื่อการติดตามรับฟังธรรมบรรยายจากอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ในครั้งต่อไป

-----

ขอเชิญชมและรับฟังธรรมบรรยาย ได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/3KRrRx2

ดู 29 ครั้ง
bottom of page