techo.png

เชิดชูไทย

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เตโชวิปัสสนา คำสอน 2564

การได้นุ่งห่มผ้าไทยนั้นให้ความรู้สึกละมุนใจ ที่จะพูดคุยจริง ๆ ก็คือ บุญจากการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ขอย้ำว่าต้องมีคำว่า “อันดีงาม” ด้วย หากไม่ดีงามเป็นประเพณีที่ไม่มีแก่นสารหรือทำให้หลงมัวเมา นี่ก็ไม่ดี


การเชิดชูเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย ก็คือการปกปักรักษาชาติ เพราะแกนของความเป็นชาติประกอบด้วยชนกลุ่มใหญ่ที่มีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีของตน จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะขึ้นมา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมนี่เองที่หล่อหลอมรวมหมู่คนให้ก่อกำเนิดชาติ จากนั้นจึงมีการปักปันเขตแดน กำหนดสัญลักษณ์อื่น ๆ ตามมา เช่น ธงชาติ ดังนั้น การสืบสานเชิดชูวัฒนธรรม โดยมิได้มีจิตคิดหมิ่นหรือหยามเหยียด จึงเป็นการกระทำที่เป็นบุญในข้อ ทิฏฐุชุกรรม หรือ การทำความเห็นให้ตรง ไม่กระทำสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณธรรมทั้งปวง เป็นบุญที่เกิดในจิตผู้ใด จะทำให้ผู้นั้นมีฐานะสูง ได้เป็นผู้นำ เป็นผู้สง่างาม ได้รับการยอมรับนับถือและได้รับโอกาสในชีวิตเสมอ


เราอาจคิดไม่ถึงว่า แค่การหยิบผ้าไทยมานุ่ง จะเป็นบุญกุศลไปได้อย่างไร ก็เป็นบุญแบบนี้ไง เวลาเขาล่าอาณานิคมกัน สิ่งที่ฝรั่งจะทำก่อนเลย คือทำลายวัฒนธรรมและภาษา โดยการซึมแทรกให้คนประเทศนั้นใช้ภาษาของเขา ค่อย ๆ กลืนชาติพันธุ์ไปเรื่อย ๆ เมื่อคนในชาติไม่มีจิตสำนึกต่อวัฒนธรรมของชาติตนเสียแล้ว เห็นแต่ชาติอื่นดีกว่า ความเป็นเชื้อชาติก็สิ้นสูญ


ในทางการเขามีระบุ เชื้อชาติ และสัญชาติ เชื้อชาติ คือชาติพันธุ์ของตน สัญชาติ คือการแสดงว่า ตอนเกิดนั้นเกิดบนแผ่นดินของใคร หากเป็นคนไทยแต่ตอนเกิดไปคลอดที่อเมริกา ก็ถือว่าได้สัญชาติอเมริกัน แต่เชื้อชาติยังคงเป็นไทยอยู่ หากทำลายเชื้อชาติได้ ก็จะถูกกลืนชาติ จนกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ที่ในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินเป็นของตนเอง ต้องทำตามกฏระเบียบของชาติน้ัน ๆ แผ่นดินก็ไม่มี วัฒนธรรมก็ไม่เหลือ เขาห้ามไม่ให้ทำอะไรก็ต้องทำตามเขา นี่คือการสิ้นชาติอย่างแท้จริง


ดังนั้น การรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ส่งผลลึกซึ้งกว่าที่คิด การเชิดชูวัฒนธรรม ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของการรักษาชาติ หากเราหยิบผ้าซิ่น หรือชุดไทยมาสวมใส่ด้วยใจที่หมายเชิดชูวัฒนธรรม ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าเป็นบุญ จะเกิดเป็นบุญมากกว่าใส่เพราะเห็นว่าสวย แต่กระนั้น แม้การใส่เพราะเห็นว่าสวย ก็ยังเป็นบุญ เพราะแสดงถึงจิตใจที่ไม่หมิ่นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ที่มา : ถ้อยคำจากท่านอาจารย์ 30 มีนาคม 2021

ดู 19 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด