techo.png

มนุษย์ตาเดียว

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี_วงศ์สกล_เตโชวิปัสสนา_มนุษย์ตาเดียว

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงมนุษย์ผู้มีจักษุเดียวหรือตาเดียวหมายถึง มีแต่ปัญญาแสวงหาทรัพย์ แต่ไม่แสวงหาธรรม มีแต่คิดเดินทางรอบโลก แต่ไม่วางแผนเดินทางออกจากสังสารวัฏ มนุษย์มีตาเดียวเกลื่อนกล่นทั่วโลก แต่มนุษย์ผู้มีสองตา คือมีปัญญาทั้งแสวงหาทรัพย์และแสวงหาธรรมหาได้ยากยิ่ง พระพุทธองค์ทรงจําแนกบุคคลด้วยจักษุเป็นสามชนิด คือ คนตาบอด คนตาเดียวและคนสองตา โดยส่วนของคนตาบอด คือผู้ที่ไม่มีปัญญาในการแสวงหาทั้งทรัพย์และทั้งธรรม


สนามชีวิตมากไปด้วยคนตาเดียว ไม่ว่าจะเหลียวไปทางใด เห็นแต่คําว่า ธุรกิจ ป้ายโฆษณาก็มีแต่ธุรกิจตึกสูงใหญ่ ภาพข่าวกิจกรรมอื่นใดที่ผ่านตามีแต่คําว่าธุรกิจ มีแต่การแสวงหาและดิ้นรนกันอย่างบ้าคลั่ง ยิ่งรวยมากก็บ้ามาก มีแต่คนอยากเป็นใหญ่อยากครองโลกกันทั้งนั้น เขาเหล่านั้นได้มีสํานึกแวบในจิตบ้างหรือไม่ว่า ชีวิตที่กําลังวิ่งและวิ่งนั้น เขามีเวลาเหลือบนโลกน้อยลงไปทุกที เวลาเขามองนักบวชหรือทําบุญสุนทาน เขาได้ตระหนักบ้างหรือไม่ว่า พระพุทธองค์ทรงสอนให้เข้าถึงอริยสัจสี่ สอนให้รู้จักละตัณหา มิใช่มองพระพุทธรูปแล้วถูกปิดใจให้ทําเพียงกราบไหว้เพื่อให้ตนสมตัณหา สมความทะเยอทะยานอันไม่สิ้นสุด ทั้ง ๆ ที่วาระชีวิตมีวันจบสิ้น


การได้ความเป็นมนุษย์ คือการได้โอกาสหนีออกจากสังสารวัฏ การได้เห็นเทวทูตทั้งสี่ คือการได้โอกาสปลุกจิตให้ตื่น ให้ตระหนักว่าเรามีความแก่แน่นอน เรามีความเจ็บป่วยที่ยากจะหนี และมีความตายแน่นอน การได้เห็นสมณะคือการเตือนจิตให้รู้ว่านี่คือทางออก เราพึงศึกษาหาทางออกนั้นตั้งแต่บัดนี้ โลกที่กิเลสพลิกกลับด้านทําให้เมื่อเห็นคนแก่ก็มีผู้คิดกระบวนการแอนตี้เอจจิ้งไปจนถึงศัลยกรรมหลุดโลก เมื่อเห็นคนป่วยก็คิดว่าต้องกินอาหารเสริมบํารุงด้วยวิตามินทุกอย่าง โดยไม่คิดเตรียมใจว่านี่คือความไม่เที่ยงของสังขาร เมื่อเห็นคนตายก็กลับคิดว่า เวลาตนจะตายคงจะได้ตายสงบ ตายสบาย และแม้ตอนตายก็ขอให้ได้ตายสวย เตรียมชุดไว้ใส่ลงโลง แต่ไม่เผื่อใจไว้ลงนรก เวลาเห็นพระหรือพระพุทธรูปก็คิดว่าจะขอพรว่าอะไรดี หรือจะให้ท่านชี้วิธีแก้กรรมเบ็ดเสร็จจะได้ไปรื่นเริงบันเทิงต่อไป


นี่แหละคือมนุษย์ผู้มีตาเดียว มีแต่ปัญญาแสวงหาความสุขแต่ไม่มีปัญญาพาตนให้พ้นจากความทุกข์


เราจะยังเป็นมนุษย์ตาเดียวอยู่หรือไม่ จะแข็งขืนฝืนกิเลส ลืมตาขึ้นมาเดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ได้หรือไม่ หรือจะปล่อยให้ชีวิตจมอยู่


ตื่นได้หรือยัง มนุษย์ตาเดียว ผู้จะมีจุดจบเป็นการเวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งวัฏสงสาร มนุษย์ที่ไม่ยังความประเสริฐไว้ในจิตก็จะเป็นผู้ที่ตกตํ่าลงไปเรื่อยๆ อุตส่าห์ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว ยังพาตนให้สู่ที่สูงไม่ได้ ก็ย่อมต้องเป็นไปตามยถากรรม


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


ที่มา: คัดจากคอลัมน์ข้ามห้วงมหรรณพ นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ฉบับที่ 8

ดู 31 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด