techo.png

ของขวัญล้ำค่า

อัปเดตเมื่อ ก.ค. 22

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี_ คำสอนธรรมะ_ของขวัญล้ำค่า

ความทุกข์ประการหนึ่งของคนเรามักเกิดจากการเปรียบเทียบ เอาความมีความเป็นของตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุปัจจัยที่แต่ละคนสะสมมาต่างกัน ภูเขาจะสวยอ่อนโยนแบบดอกไม้ก็ไม่ได้ ดอกไม้ก็จะดูตระหง่านกล้าแกร่งแบบภูเขาก็ไม่ได้ แต่ทั้งภูเขาและดอกไม้ ล้วนมีคุณค่าในมุมของตัวเอง


ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จากการสะสมปรุงแต่งที่ต่างกัน มิจำต้องไปเปรียบเทียบให้เป็นทุกข์ เพียงแค่เข้าใจและยอมรับในความต่าง จะทำให้ทุกข์น้อยลง มุ่งรักษาความดีพื้นฐานที่ตนมีเอาไว้ และทำให้คุณธรรมนั้นเจริญขึ้น โดยรักษา "ศีล 5" ให้ได้ เพราะเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตในการไม่เพิ่มกองทุกข์ และยังเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่นำไปสู่การได้รับความสุขที่ยั่งยืน


แม้เปลือกเปลี่ยนไม่ได้ แต่จิตใจเปลี่ยนได้ อย่าหลงให้ความสำคัญกับเปลือก คือ รูปกาย ฐานะ จนลืมให้ความสำคัญกับความรู้สึกลึก ๆ ข้างในอย่างแท้จริง หยุดพักการมองออกข้างนอกบ้าง หันมาดูแลจิตใจตนเอง แล้วชำระความเศร้าหมองด้วยธรรม นี่ย่อมเป็นของขวัญอันล้ำค่าแก่ดวงจิตที่ท่องไปในวัฏสงสารอย่างแสนยาวนานนี้ เพื่อการพบความสุขที่แท้จริง


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


ที่มา: คัดจากเรื่อง “ของขวัญล้ำค่า” เพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 28 ธันวาคม 2018

ดู 20 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด