techo.png

สิ่งที่ควรรู้...แต่เจ้าตัวมักไม่รู้

อัปเดตเมื่อ ก.ค. 11

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


เป็นความจริงเกี่ยวกับ “วาสนา” ที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่า เป็นเรื่องของการมีฐานะร่ำรวย สิ่งนั้นเป็นเพียงผลทานที่เคยทำไว้ดีแล้ว หาใช่วาสนาอันแท้จริงไม่ วาสนาที่สูงสุด คือการได้พบครูบาอาจารย์ที่จะพาให้พ้นทุกข์สูงสุดคือ พระบรมครูของจักรวาล...พระบรมศาสดา และตามมาด้วยครูบาอาจารย์ที่มีบารมีธรรมสูงลดหลั่นเป็นลำดับ เพราะด้วยการพบผู้ชี้ทางเท่านั้น จึงจะพาจิตให้พ้นจากวัฏสงสาร จบสิ้นเวรภัยที่ก่อมาเนิ่นนานหลายชาติภพ บางคนได้พบแล้ว แต่ก็ถูกวิถีกรรมมาบังตา ถูกฉุดดึงออกไปจากทางให้หลงวนติดอยู่ในเขาวงกต กลายเป็นผู้ต้องแสวงทางไม่จบสิ้น บ้างยังมีพลั้งเผลอ เพิ่มพูนบาปกรรมต่อครูบาอาจารย์ของตนเอง บางคนไม่สามารถลงใจกับการปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งได้ ในที่สุดก็หลงทาง ไม่มีวันทำกรรมให้จบ ทำนิพพานให้เกิด การที่บุคคลมีวาสนาได้พบครูบาอาจารย์ เรามักไม่คิดว่านั่นเป็นวาสนา ต่อเมื่อหมดสิ้นวาสนา ตกไปอยู่ในวงล้อมของคนพาลหรือของผู้ไม่มีบุญญานุภาพอย่างแท้จริง หรือหมดสิ้นหนทางจะได้หลุดพ้น กว่าจะรู้ตัวก็สาย กรรมและวาสนาเป็นเรื่องซับซ้อนที่เกี่ยวพันถึงกัน การมีวาสนา ขอเพียงให้ได้มีวาสนาต่อครูบาอาจารย์แท้ จะสายไหนรูปไหนได้ทั้งนั้น เมื่อพิจารณาปฏิปทา จริต อรรถธรรมว่าใช่แล้ว ขอให้เดินไปให้สุดทาง อย่าทำตนเป็นคนโลเล มันเจริญไม่ได้ เมื่อจิตลงแล้วต้องลุยให้สุดทาง อย่าให้กิเลสหลอกต้มตุ๋น หากทำกุศลมาดีแล้ว แม้จะอยู่ไกลกันสุดหล้าก็มีวาสนาได้มาเป็นศิษย์และอาจารย์กัน แต่หากมีวาสนาแต่มากด้วยความประมาท อวดดื้อถือดีมากอัตตา ก็สิ้นวาสนาได้รวดเร็วเช่นกัน วาสนาก็มีวันหมดอายุ หากไม่รู้จักต่อ วิถีกรรม ไม่มีใครขวางได้ เมื่อถึงเวลาต้องรับวิบาก ขอให้ตั้งรับด้วยความอดทนอดกลั้นว่า เพราะความมืดบอด วันนี้เราจึงต้องเจ็บปวด และเมื่อกรรมแสดงผลลัพธ์ชัดเจนได้ ก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า หากเราเพียรสร้างกรรมดี กรรมดีต้องส่งผลให้แน่นอน กรรมจะส่งผลแบบเลือกข้างไม่ได้ ... แค่เลือกจังหวะเวลาเท่านั้น กรรมนั้นยุติธรรมเสมอ เราต่างหากที่ไม่ยุติธรรมต่อผลกรรม มนุษย์ชอบเลือกข้าง แต่กรรมไปได้ทุกข้าง ดังนั้นขอจงหนักแน่นในความดี และนี่คือสิ่งที่ควรรู้ และวันนี้ยิ่งต้องรู้ หากอยากพ้นกรรมเวรและพ้นจากสงสาร

ที่มา: คัดจากคำสอน “สิ่งที่ควรรู้ แต่เจ้าตัวมักไม่รู้” หนังสือธรรมะตามใจ ถามธรรม-ตอบธรรม

ดู 72 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด