คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

(แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา)

ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน (อายุ 21-70 ปี)

วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น.

* การอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​

 

* แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

* สามารถรับสมัครชาวต่างชาติได้ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

​ตารางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 8 วัน 7 คืน

วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น.

* ปิดวาจาโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอบรม 8 วัน

อ่านกฎระเบียบคอร์สเตโชวิปัสสนา และดาวน์โหลดใบสมัคร

** ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้ **

คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ศิษย์เก่าสามารถมาปฏิบัติได้ทั้งสมาธิอานาปานสติ หรือ เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

* เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น.

 

* โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัครคอร์สเตโชวิปัสสนา 4 วัน 3 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลาคอร์สที่ ต้องการ
สมัครผ่านทางอีเมล info@techovipassana.org เท่านั้น