Header_Techo wep-ยาว-2.jpg

วีดีโอธรรมบรรยายโดย

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ความจริงเกี่ยวกับเตโชวิปัสสนา และอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

สายธรรมเตโชวิปัสสนาคืออะไร? และสอนอะไร?

 

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ามาสัมผัส ย่อมไม่รู้ความจริง การฟังคำบอกเล่าอย่างฉาบฉวยอาจนำมาสู่การจินตนาการจนเกินความจริง บางคนที่มีอคติก็ในเชิงวิพากวิจารณ์ใส่ร้ายให้เกิดเป็นบาปและภัยเวรแก่ตน ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาที่ธรรมสถาน ไม่รู้แน่ชัดว่าอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล สอนอะไร วีดีโอนี้จะทำให้ท่านรู้จักเตโชวิปัสสนา ไปจนถึงหลักการสอนและการปฏิบัติ ที่เป็นความจริงและความสัตย์

 

เตโชวิปัสสนาเปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สมัครต้องผ่านคอร์สอานาปานสติของสายธรรมเตโชวิปัสสนาก่อน

 

สามารถดูรายละเอียดคอร์สการสอนได้ที่ โทร. 02-634-7461